Hyvää 60 vuotispäivää Janakkalan Reserviläiset ry

Vuonna 1958 elettiin kahdenvälisissä suhteissa Suomen ja Neuvostoliiton välillä ns. yöpakkasten aikaa. Neuvostoliitto osoitti tyytymättömyyttään Suomen sisäpoliittiseen tilanteeseen ja varsinkin Fagerholmin III hallituksen kokoonpanoon. Neuvostoliitto veti suurlähettilään pois Helsingistä ja painosti Suomen hallitusta eroamaan.

Näissä tunnelmissa isänmaalliset, maanpuolustustahtoiset, sodan käyneet reservin aliupseerit perustivat entisessä suojeluskuntatalossa, seuratalo Kuumolassa Janakkalan Reservinaliupseerit itsenäisyyspäivänä 6. päivänä joulukuuta 1958.    

Janakkalan Reserviläisten toiminnassa on alusta alkaen ollut merkittävänä toimintamuotona sotaveteraanien auttaminen ja tukeminen. Aluksi toiminta kohdistui aliupseeriveljien auttamiseen ja resurssien parantuessa toiminta on myöhempinä vuosina kohdistunut laajasti sotaveteraanien ja heidän perheidensä tukemiseen. Tämä toimintamuoto on ollut merkittävä lisä Janakkalan kunnan ja yhteiskunnan muiden tukimuotojen ohessa. Tästä me kaikki janakkalalaiset olemme syvästi kiitollisia Janakkalan Reserviläisille.      

Toinen merkittävä toimintamuoto on ollut alusta alkaen liikunta monin eri tavoin. Ammunta, ampumahiihto ja maastolajit ovat kuuluneet yhdistyksen toimintaan. Varsinkin ammunnassa yhdistyksen jäsenet ovat kunnostautuneet ja menestyneet eri kilpailuissa erinomaisissa. SOTE – uudistuksen ollessa päivittäin mediassa meidän on hyvä muistaa että mm. Janakkalan Reserviläiset ovat osaltaan aktivoineet ja kannustaneet jäsenistöään omaehtoiseen fyysisen ja henkisen kunnon ylläpitoon. Tämä jos joku on arvostettavaa toimintaa ja se on osaltaan vaikuttanut satojen kuntalaisten terveyden ylläpitoon vuosikymmenien aikana.

Kansa joka ei tunne menneisyyttään, ei hallitse nykyisyyttään, eikä ole valmis rakentamaan tulevaisuutta varten, totesi jalkaväen kenraali Adolf Ehrnrooth useissa puheenvuoroissaan. Janakkalan Reserviläiset on osaltaan ollut mukana tekemässä työtä, jossa toisaalta kunnioitetaan menneiden sukupolvien työtä ja toisaalta muistutetaan tulevia sukupolvia historiamme tärkeistä käännekohdista. Yksi merkittävä teko tällä saralla on ollut laatallisen muistokiven pystyttäminen entiselle suojeluskunnan ampumaradalle Turenkiin yhdessä Janakkalan Reserviupseerien kanssa, muistuttamaan järjestön merkityksestä vapaus-, talvi ja jatkosodassa.      

Janakkalan Reserviläiset tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kuntalaisille kansalaistoimintaan, jonka merkitys on edellä kuvatuilla tavoilla moninainen ja tarjoaa tekijöilleen henkistä, sosiaalista ja fyysistä virkistystä sekä tukee monia kunnankin tavoitteita kuntalaisten hyvinvoinnin näkökulmasta. 

En voi olla mainitsematta tässä yhteydessä toimintamuotoa, joka on jäänyt monelta huomaamatta. Viime vuosina yhdistys on muistanut jouluna sotainvalidien leskiä henkilökohtaisilla käynneillä ja joulupaketilla. Tämän kaltainen pyyteettömyys ansaitsee nöyrän kiitoksen meidän janakkalalaisten puolesta.  

Janakkalan kunnanvaltuuston kesällä 2018 hyväksymässä strategiassa yksi keskeinen valinta on ”kuntalaiset ovat aktiivisia kuntamme kehittäjiä.” Voimme varmasti yhdessä todeta, että Janakkalan Reserviläiset ovat osaltaan toteuttaneet tätä ajatusta perustamisestaan 6.12.1958 lähtien. Kiitän Janakkalan kunnan puolesta Janakkalan Reserviläiset ry:tä suunnattoman arvokkaasta työstä sotiemme veteraanien ja heidän perheidensä auttamiskeksi sekä laaja-alaisesta maanpuolustuksen eteen tehtävästä työstä, yhdessä tärkeän yhteistyökumppaninsa puolustusvoimien kanssa.  

Janakkalan kunnan puolesta toivotan hyvää 60 vuotispäivää Janakkalan Reserviläisille. Kannustan jatkamaan erinomaisiksi todettuja toimintoja sekä toivon, että yhdessä kunnan kanssa voimme löytää edelleen yhteistyömuotoja, jotka edistävät isänmaamme, kuntalaisten, yhdistyksenne ja kuntamme tavoitteita.

Janakkalassa 10. päivänä marraskuuta 2018

Janakkalan kunta
Marko Ahtiainen
kunnanvaltuuston 3. varapuheenjohtaja 

Janakkalan kunnan tervehdys Janakkalan Reserviläiset ry:n 60 vuotisjuhlassa, Tarinmaan VPK:n talolla 10.11.2018 (muutokset puhuttaessa mahdollisia) 

Marko Ahtiainen