SOTE-uudistuksesta

Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistukseen on haettu ratkaisua useamman hallituksen toimesta. Yhteinen näkemys pääosin yli puoluerajojen ja asiantuntijoiden osalta on, että uudistus tarvitaan palvelujen saatavuuden ja julkisentalouden kestävyyden näkökulmasta.

Sain osallistua Souteuttamo tapahtumaan Hämeenlinnassa 22.11.2018. Tilaisuudessa esille nousi mm. laaja-alainen yksityisten palveluntuottajien määrä maassamme. Alalla toimii n. 18 000 yritystä, joista 3400 toimii työnantajana ja siis yli 14 000 yritystä on yhden henkilön yrityksiä. Sekä pienten, että suurien yritysten määrä on kasvussa. Suuriksi yrityksiksi luetaan yli 40 yritystä (v. 2016), jossa oli nousua vuoteen 2015 kymmenen yrityksen verran. Näitä lukuja katsoessa ei voi välttyä ajatukselta, että alan keskittyminen ja siirtyminen yksinomaan ulkomaalaissomisteisiin yrityksiin on vähintäänkin liian suuri huolenaihe julkisessa keskustelussa.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä on kyetty viimevuosina lyhentämään asiakkaiden hoitoon pääsyyn kulunutta aikaa. Toimenpiteet ja panostukset palvelutuotannon tehostamiseen ovat vaikuttaneet hoidon saatavuuteen merkittävästi. Uuden keskussairaalan suunnittelun alkumetreillä on kiinnitetty niin päättäjien, kuin johdon toimesta suurta huomiota hoidon organisointiin sekä asiakkaiden tarpeisiin. Tämä on osoitus, että hyvin johdettu ja organisoitu julkinen terveydenhuolto kykenee asiakaslähtöiseen toimintatapaan. Samaan aikaan sairaanhoitopiiri on ollut maanlaajuisessa vertailussa taloudellisesti erittäin tehokas.

Voin vahvasti tukea SOTE-uudistuksen toteuttamista sujuvasti julkisen ja yksityisen sektorin yhteisenä ponnistuksena. Molempia tarvitaan, jotta saadaan ketteriä palveluita ja toisaalta hyviä, laadukkaita ja edullisia palveluita.

Yhdestä asiasta nosta esille suuren huoleni. Soteuttamo tapahtumassa maakuntavalmistelun muutosjohtaja totesi, että valmisteluorganisaatio odottaa kärsimättömästi maakuntahallinnon käynnistymistä kuntien hallinnon yläpuolelle. Lähestymiskulma on valmistelun johdon näkökulmasta toivottavasti yksityisajattelua. Weber esitti 1900-lvun alussa, että byrokratialla on tapana pyrkiä vahvistamaan omaa asemaansa. Muutosjohtajan tulisi esikuntineen odottaa, että päästään toteuttamaan ja tuottamaan tehokkaita ja laadukkaita palveluita meille kansalaisille, jonka toteuttamiseen sitten rakennetaan mahdollisimman tarkoituksenmukainen hallinto. Hallinnon korostaminen puheissa on jokseenkin ajattelematonta.    

Marko Ahtiainen
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsen

Marko Ahtiainen