Marko Ahtiaisen puheenvuoro kunnanvaltuuston talousarvio kokouksessa 10.12.2018

puheenvuoro-1.jpg

(Muutokset puhuttaessa mahdollisia)

Arvoisa kunnanvaltuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, läsnäolijat

Arvoisat päättäjät. Olemme yhteistyössä valmistelleet talousarviota vuodelle 2019 sekä investointisuunnitelmaa vuosille 2019 – 2022. Otaksun, että prosessi on ollut meille kaikille haastava ja varmasti ikimuistoinen. Olemmehan päättämässä Janakkalan kunnan suunnan muuttamisesta kituvasta kehittyväksi.

Strategiaprosessia päädyimme yksimielisesti hyvin rohkeaan ja vetovoimaa lisääviin tavoitteisiin. Tahdomme vetovoimaisia tapahtumia, haluamme että kunnassa on monipuolisia liikkumisen ratkaisuja – tämä voidaan toki ymmärtää monella tavalla liikenteestä liikkumiseen. En hetkeäkään epäile, että joku meistä ei olisi sitoutunut mainioihin harrastusmahdollisuuksiin tai että Janakkalassa ei olisi ennakoiva, innostava ja rohkea toimintakulttuuri.   

Vastuulliset kollegat

Osittain olemme valtavien investointien äärellä tilanteessa, jossa ei ole uskallettu tervehdyttää taloutta riittävän voimakkaasti. Päätöksentekijät eivät ole uskaltaneet investoida ja toisaalta selkeitä puutteita on ollut käyttötalouden tervehdyttämisessä. Tähän tarkastuslautakuntakin kiinnitti huomioita edellisellä valtuustokaudella.

Janakkalan kunnassa on tehty hienoja ja kauaskantoisia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä päätöksiä viimeisen vuosikymmenen aikana. Liikuntapaikkojen tarpeeseen on kyetty vastaamaan nopeilla päätöksillä. Kaikki olemme voineet nähdä innokkaat tekonurmien käyttäjät molemmissa taajamissa. Pesäpallo on noussut kohisten valtakunnan tietosuuteen kansanpuiston parantuneiden olosuhteiden anisoista. Kuntopolut ja hiihtoladut on erinomaisesti hoidettu. Kaikki nämä ratkaisut ansaitsevat kiitoksen, koska niiden vaikutukset kuntalaisten liikuntamahdollisuuksiin ja terveyden ylläpitoon ovat kiistattomat.

Uskon, että voimme yhtä mieltä siitä, että em. investoinnit ovat kuntalaisten näkökulmasta kannatettavia. Monet niistä tuovat säästöjä vuosikymmenten aikana lisääntyvien liikuntaharrastusten vaikuttaessa myönteisesti terveyteen. Monilla liikuntapaikoilla järjestetään tapahtumia, jotka ovat kuin suoraan kunnan strategiasta. Tapahtumakävijät tuovat mukanaan euroja paikallisille yrittäjille ja kauppiaille sekä lisäävät omalta osaltaan myönteistä työllisyyskehitystä.

Arvoisa puheenjohtaja

Yksi hyvin hämmentävä ja osin hämmästyttävä asia nousee esille arvioitaessa liikuntapaikkojemme kehittämistä vuosina 2006 – 2022. Vuonna 2006 valtuustotasolla hyväksyttiin tarve nykyaikaiselle liikuntapaikka keskittymälle. Hakamäen liikuntapuisto ajatus oli ollut esillä jo 1980-luvun alkupuolella ja mm. keskustan ryhmä oli 1980-luvun lopulla esittänyt Liinalammen yleisurheilukentän peruskorjauksen yhteydessä Hakamäen liikuntapuiston käynnistämistä nimenomaan yleisurheilukentän osalta. Viisaista ja kauaskantoisia olivat keskustan päättäjät 1980-luvun lopulla. Mutta edelleenkään emme ole siirtymässä toteutukseen. Useat muut hankkeet ovat ajaneet eniten kuntalaisia liikuttavan liikuntamuodon tarpeiden ohi.

Valtuusto velvoitti talousarvion 2018 hyväksymisen yhteydessä selvittämään yleisurheilukentän peruskorjausta ja siihen liittyvää vaihtoehtoa. Saimme infon asiasta muutamia viikkoja sitten. Hämmästyttävän harva meistä kuitenkaan saapui paikalle kuulemaan ansiokasta selvitystä, joka aiheesta oli tehty. 

Yleissuunnitelma hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 27.11.2018. Yleissuunnitelmaan liittyvässä selvityksessä kävi hyvin selväksi, että nykyinen Liinalammen kenttä ei sovellu niihin vaatimuksiin, joita kuntamme suurimmalla yksittäisellä liikuttajalla on. Vuonna 2013 Suomen Urheiluliiton olosuhdepäällikkö kirjelmöi aiheesta ja huomautti, että nykyinen yleisurheilukenttä ei täytä edellytyksiä kilpailujen järjestämiseen. Tämähän ei sinänsä ollut yllätys vastuullisille päättäjille, eikä viranhaltijoillehan, koska vuonna 2006 oli päädytty liikuntapuistoselvityksessä samaan johtopäätökseen.     

Hyvät ystävät

Hakamäen liikuntapuiston yleissuunnitelma on erinomainen. Siinä on huomioitu useita liikuntamuotoja ja harrastamisen mahdollisuuksia. Liikuntapuistossa voi suunnitelman toteuttamisen jälkeen järjestää tapahtumia koiranäyttelyistä yleisurheilun Kalevan kisoihin. Arkikäytössä alue palvelee Konttilan alueen ulkoilijoita ja marjastajia, pallopelien pelaaminen on mahdollista useilla kentillä, kuntoportaat ovat erinomaisen mahdollisuus terveyden edistämiseen meille kaikille. Talvella alue palvelee erinomaisesti hiihdon harrastajia. Yleisurheilukenttä palvelisi kunnan yli 500 aktiivista lajin harrastajaa pienistä alle kouluikäisistä senioriliikkujiin asti. Yleisurheilutapahtumien osalta alue olisi Kanta-Hämeen keskeisin ja tärkein tapahtuma-alue.

Kahvipöytä ja muissa keskusteluissa on esitetty, että alue ei ole toimiva mm. paikoitusalueiden osalta. Voin kokemuksesta vakuuttaa, että arkikäytössä ja pienemmissä tapahtumissa parkkipaikat ovat riittävät. Suuremmissa tapahtumissa normaalisti käytetään etäpaikoitusta ja kuljetuksia tapahtuma-alueelle. Näin on tehty esim. useissa yleisurheilun Kalevan kisoissa, hiihdon ja suunnistuksen suurtapahtumissa.   

Olen antanut itseni ymmärtää, että jotkut näkevät hankkeen uhkana jopa ikäihmisten kotihoidolle. Näin ei tietenkään ole. Käyttötalouden panostuksissa voimme tehdä arvovalintoja ja päättää, että arvokkaan elämäntyönsä tehneet seniorikansalaiset saavat laadukkaat ja hyvät palvelut. Investointi ei ole pois käyttötaloudesta, varsinkaan tässä tapauksessa, jossa keskitetty liikunta-alue säästää käyttökustannuksissa ja olosuhteiden ylläpito tulee edullisemmaksi.

Tiedämme kaikki, että meillä on käsissämme kunnan historian suurimmat investoinnit. Emme voi kuitenkaan kääntää selkää paikkakunnan suurimmalle liikuttajalle ja alueelle, joka palvelisi kuntalaisia kaikista monipuolisimmin, koska tämä tarve ja sen mahdollisuudet eivät todellakaan tule yllätyksen meille päättäjille. Olemme matkan varrella toteuttaneet tärkeitä, mutta huomattavasti suppeampaa käyttäjäryhmää palvelevia hankkeita.

Mikäli emme toteuta suurimpaan tarpeeseen tulevaa liikuntapuistoa Hakemäkeen vuosina 2019 – 2021 heitämme rätin vasten kunnan suurimman liikuttajan kasvoja. Kyseenalaistamme omat strategiset linjauksemme ja kunnan todella surkeaan kuntoon päässyt Liinalammen kenttä leviää pahimmassa tapauksessa kuvina Internetin valtaväylillä. Samalla annamme signaalin kunnan suurimalle liikuttajalle, että työnne ei ollut arvokasta ja voitte ajaa toimintanne alas. Annamme signaalin, että tämän hankkeen ohi ajaneet sinänsä tärkeät liikuntainvestoinnit ovat jotenkin tärkeämpiä.

Vetoan teihin arvoisat valtuutetut
, että tässä salissa seistään kunnan strategian takana, annetaan arvo kunnan suurimmalle liikuttajalle ja lähdetään kunnianhimoisesti toteuttamaan kuntalaisia laajasti palvelevaan liikuntapuistoa Hakamäkeen. Tavoitteena olkoon myös suurten erilaisten tapahtumien saaminen Hakamäen liikuntapuistoon Janakkalaan 2020- luvulla. Tehdään yhdessä investointi, joka tuo kuntaan tuloja, vetovoimaa, pitovoimaa ja terveyttä.

Muutosesitys:
§80 Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2019–2022 taloussuunnitelma

Talousarviokirja s. 125

LIIKUNTA-ALUEIDEN INFRA
Muutetaan sana ”uuden yleisurheilukentän infra” muotoon ”Hakamäen liikuntapuiston infra ja alueen toteuttaminen”. Sekä talousarvioon seuraavat muutokset samaan kohtaan:

(1000 €)

2019 2020 2021
700    777       0

Alkuperäinen, kunnanhallituksen esitys valtuustolle

Uuden yleisurheilukentän infra
2019            2020          2021       2022                    
0                 0                   700           777

Marko Ahtiainen