Turvallisuuden puolustaja

marko_verkatehdas.jpg

Kuluva viikko on ollut monella tapaa läheisilleni ja itselleni hämmentävä. Hämeen Kokoomuksen ylimääräinen kevätkokous asetti kuusi ehdokasta vuoden 2019 eduskuntavaaleihin Hämeenlinnassa keskiviikkona 30. päivänä toukokuuta. Sain luottamuksen yhtenä kuudesta olla käytettävissä kansalaisten edustajaksi eduskuntaan. Otan tämän mahdollisuuden kiitollisena vastaan. Samalla tunnen suurta nöyryyttä ehdokkuutta ja saamaani luottamusta kohtaan. Tietyllä tavalla tilanne vaatii rohkeutta ja varsinkin lähimmäisille tilanne on haastava, jopa pelottava.

Lasten ja nuorten turvallinen kasvuympäristö, isänmaan itsenäisyys ja vapaus, monen vanhuksen kokema yksinäisuus sekä monet nykypäivän arkiset pelot ovat osasyy siihen, että olen kysyttäessä lupautunut ensin harkitsemaan ehdokkuutta ja myöhemmin ilmaisin kiinnostukseni asiaan. Turvallisuuden tunne on monen kansalaisen osalta horjunut monista eri syistä viime vuosina. Osalla ihmisistä arjessa on useita pelkoa ja turvattomuutta lisääviä asioita. Meidän pitää löytää keinoja ja ratkaisuja, jolla turvallisuuden tunnetta voidaan vahvistaa. Mitkä asiat vahvistavat sinun turvallisuuden tunnettasi?

Hyvinvointiyhteiskunnan kehittymisen ja toimimisen perusedellytys on turvallisuuden tunne yksilötasolla. Tunne siitä, että voi tavoitella elämässä eri asioita ilman pelkoa, on perusoikeus. Lainsäätäjien tehtävä on edistää yhteiskuntaa, jossa meillä kaikilla on mahdollisuus kokea tasavertaisia mahdollisuuksia pyrkiä elämässä eteenpäin. Kansallisvaltioiden perustehtäviä on ollut jo useiden satojen vuosien ajan sisäinen ja ulkoinen turvallisuus. Nämä tehtävät olivat käytännössä ensimmäisiä kansallisvaltioiden tehtäviä. Tätä historiallista taustaa vasten on huolestuttavaa, että kansalaisten turvattomuuden tunteeseen ei ole osattu vastata asiallisilla ja oikeilla päätöksillä. Vastuu turvallisuuden tunteen vahvistamisesta pitää olla kaikilla tulevilla lainsäätäjillä sekä meillä kaikilla kansalaisilla.

Mitkä asiat sinä haluat nostaa keskusteluun tulevina kuukausina? Haluan kuulla sinua, ottaa huomioon näkemyksesi ja tuoda omat näkemykseni osaksi demokraattista keskustelua. Turvallisuusaiheet monipuolisesti ovat yksi keskeisiä teemoja, joita painotan.

Joukkue, josta meillä on koossa kuusi ehdokasta, on rakentumassa äänestäjille turvalliseksi. Edustamme hyvin erilaista elämänkokemusta ja koulutusta. Samoin painottamamme teemat vaihtelevat. On hienoa päästä osaksi itsenäisen suomen eduskuntavaaliehdokkaiden ketjua. Arvostan suuresti, että saan olla mukana joukkueessa. Yhteistä meille näyttää olevan yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien kunnioittaminen sekä vahva usko siihen, että yhdessä ponnistelemalla on saavutettavissa parempi huominen. Me emme pelkää työntekoa. Teemme työtä yhdessä sinun puolestasi.

Haluatko tulla mukaan rakentamaan erilaista kampanjaa, jossa turvallisuus, yrittäjyys ja työnteon edellytysten vahvistaminen ovat keskiössä, unohtamatta muitakaan politiikan lohkoja?

Janakkalassa 1. päivänä kesäkuuta 2018
Marko Ahtiainen
Hämeen Kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas 2019

#markoahtiainen2019
markoahtiainen.com
marko@markoahtiainen.com