Puolustusvoimat 100 vuotta – henkilöstön roolille arvostusta

blogi_10.jpg

Kävimme torstaina 7. päivänä kesäkuuta puolustusvoimien 100-kesäkiertueen hienossa konsertissa Hämeenlinnassa. Itselleni puolustusvoimat on ollut upea mahdollisuus varusmiehenä osallistua yhteiseen tekemiseen ja toisaalta olen saanut palvella isänmaata opistoupseerina pari vuosikymmentä sitten. Konsertissa oli jälleen mielenkiintoista seurata varusmiesten ja kantahenkilökuntaan kuuluvien yhteistoimintaa. Puolustusvoimien nykyiset aiempaa rennommat yleisötapahtumat ilmentävät osaltaan myös puolustusvoimien toimintakulttuurin muutosta. Nytkin lavalla nähtiin rennon rempseitä popmusiikin tähtiä.

Puolustusvoimissa panostetaan perinteisesti eri vuosikymmenillä vuoroin maa-, meri- ja ilmavoimien kalustoon. Kalustoon on kyetty panostamaan kohtuullisesti aina Hornet-hävittäjien hankinnasta 1990-luvulla lähtien. Paineet kaluston modernisointiin kasvavat kansainvälisten suhteiden kiristyessä. Toisaalta nykyaikainen sodankäynti hybridivaikuttamisineen tuo uusia ulottuvuuksia puolustusratkaisuihin. Monesti kuitenkin keskusteluissa unohdamme varusmiehiä kouluttavan henkilöstön, ammattisotilaiden, tilanteen.

Puolustusmenot vuonna 2018 ovat noin 1,9 miljardia euroa. Tästä vajaat 500 miljoonaa käytetään materiaalihankintoihin. Lisäksi huomattava menoerä ovat vuokrat ja muut toimintakulut. Lähivuosina suuret paineet materiaalihankinnoissa liittyvät tärkeisiin ilmavoimien kalustohankintoihin.

Haluaisin nostaa yhdeksi selkeäksi panostusten kohteeksi ammattisotilaiden osaamisen edelleen kehittämisen ja kouluttavan henkilöstön resursseihin liittyvät panostukset. Kouluttava henkilöstö kantaa suurta vastuuta puolustuskykymme ajantasaisen osaamisen tasosta ja toisaalta palveluksessa olevien maanpuolustushengen kasvattamisesta.

Yksi näkökulma on myös eväiden antaminen nuorille aikuisille palveluksen jälkeiseen elämään. Kouluttava henkilöstö kantaa parhaimmillaan suurta vastuuta suuresta osasta ikäluokkaa. Kouluttajat ovat viimeinen julkisen sektorin ammattiryhmä, joka on vuorovaikutuksessa nuorten suomalaisten kanssa laajassa mittakaavassa. Sotilaallisen koulutuksen ja maanpuolustustahdon kouluttajat voivat vaikuttaa merkittävästi ikäluokan asenteisiin ja kykyyn selvitä nuorena aikuisena niin opinnoissa kuin työelämässä. 

Panostetaan jatkossa yhä vahvemmin puolustusvoimien kouluttavan henkilöstön osaamiseen, työssäjaksamiseen ja parannetaan heidän mahdollisuuksiaan menestyä vaativassa työssään. Lopuksi haluan kiittää kaikkia omia varusmiesaikaisia kouluttajia. Ilman teidän osaamistanne ja panostanne moni asia elämässäni olisi varmasti mennyt toisin kuin nyt. Annoitte paljon eväitä elämään.

Janakkalassa 10. päivänä kesäkuuta 2018

Hämeen Kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas 2019, 
Marko Ahtiainen

#markoahtiainen2019
markoahtiainen.com

Marko Ahtiainen