Vastustamalla vai rakentamalla?

blogi_vastustamalla-1.jpg

Kansallinen Kokoomus ja Suomen Keskusta ovat pitäneet puoluekokouksensa viikonloppuna. Molempien kokousten antia on arvioitu laajasti mediassa. Kansalaisen, joka elää arjessa vailla suurempaa kiinnostusta poliittisten puolueiden toimintaa on varmasti hämmentävää lukea tai kuunnella uutisia puolueiden kokouksista. Ajatus siitä, että joku on ehdottomasti oikeassa, jonkun kanssa ei suostuta tekemään yhteistyötä tai joku porukka on toista osaavampi, saattaa olla kohtuullisen vaikea nieltäväksi suomalaiselle äänestäjälle.

Miksi itse olen aikanaan valinnut Kokoomuksen omaksi puolueekseni? Lähtökohtaisesti kaikilla puolueilla on hyviä näkemyksiä yhteiskunnan kehittämisestä. Lähestymiskulmat ja toteutustavat vaihtelevatkin jo sitten hyvin suuresti. Itse uskon rakentamiseen, hyvän tuottamiseen ja tekemiseen. Luotan markkinatalouden kannustavaan mahdollisuuteen ja sen mahdollisuuksiin luoda taloudellista toimeliaisuutta ja työpaikkoja. Uskon yritteliään yksilön mahdollisuuksiin luoda lisäarvoa niin työntekijänä kuin yrittäjänä. Luotan siihen, että pääosa ihmisistä on kykeneviä ottamaan vastuuta itsestään ja samalla kantamaan vastuuta niistä, jotka eivät siihen itse kykene. Kannatan ajastusta siitä, että ihmisiä kannattaa kannustaa ottamaan riskejä ilman epäonnistumisen pelkoa. Tässä meillä on vielä paljon tehtävää. Uskon siihen, että sivistysyhteiskunnassa saa oppia ja kehittää itsesään varallisuuden sitä rajoittamatta. Tässä on tukku syitä, miksi Kokoomus on valintani. Ollut sitä jo 33 vuotta. Välillä olen hyvinkin paljon erimieltä puolueen linjasta, mutta uskon että osallistumalla toimintaan voi kehittää kansanliikettä haluttuun suuntaan. Juuri nyt näen puolueella olevan kaikkien aikojen paras periaateohjelma. Varmasti sieltäkin löytyy jotakin, jonka voisin ilmaista toisin, mutta kokonaisuus on hyvä. Yhdessä tekeminen muiden puolueiden, jotka ovat valmiita uudistamaan yhteiskuntaa on tuon periaateohjelman suuntaviivojen mukaan erinomainen mahdollisuus meille suomalaisille.  

Tutustu Kokoomuksen periaateohjelmaan tästä.

Uskon vahvasti, että omien vaihtoehtojen esille tuominen, niiden perusteleminen ja pitkäjänteinen tekeminen kehittävät yhteiskuntaa. Luotan, että kaikissa puolueissa on ihmisiä, jotka tuovat esille omia linjoja, vaihtoehtoja, joilla rakennamme parempaa tulevaisuutta. Luotan, että poliittiselle kentälle valikoituu äänestäjien valitsemana erilaisista edunvalvontaryhmistä riippumattomia ihmisiä, jotka tähtäävä kokonaisuuden kannalta kestävään kehitykseen, kasvuun ja yritteliäisyyden kautta tapahtuvaan kasvuun, joka luo työtä ja hyvinvointia. Tällä tavalla voimme pitää huolta niistä, jotka eivät sitä itse kykene tekemään. Kestävä kasvu ja yritteliäisyys pitää mahdollistaa ilman ylenmääräistä sääntelyä ja tulojen siirtoa taskusta toiseen. Monopollien ylläpito monella toimialalla vahingoittaa toimialojen asiakaslähtöistä kehittymistä. Monopolit ovat monesti terveen kasvun ja innovaatioiden este.

Haluan rakentaa markkinataloutta, joka kantaa huolta kestävästä kehityksestä. Taloutta, joka kannustaa tekemään töitä, oppimaan uutta ja keksimään uusia asiakaslähtöisiä ratkaisuja. Olen mukana kuuntelemassa muiden puolueiden, ehdokkaiden ja kansalaisten ajatuksia. Tavoitteeni on, että jatkossa en ammu alas muiden mielipiteitä, en lähtökohtaisesti vastusta niitä. Varaan kuitenkin mahdollisuuden esittää vaihtoehtoisen, perustellun ja paremman vaihtoehdon yhteiskunnan kokonaisuuden kannalta.               

Kun etsit yhteiskunnan, meidän kaikkien kannalta omaa ehdokastasi, niin omat vinkkini valintaan ovat tässä:

  • ehdokas edustaa laajasti yhteiskunnan etua, ei yhden intressiryhmän ajattelua
  • ehdokas esittää rakentavia perusteltuja vaihtoehtoja
  • ehdokas keskittyy uudistamaan, rakentamaan ja etsimään ratkaisuja
  • ehdokas antaa meille suomalaisille vastuuta yhteisestä tekemisestä
  • ehdokas luottaa yksilön vastuuseen, vastuuseen omasta tekemisestä
  • ehdokas kantaa vastuuta niistä, jotka eivät siihen itse kykene

Kesäisessä Hämeessä 11. päivänä kesäkuuta 2018

Marko Ahtiainen
Hämeen Kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas 2019

#markoahtiainen2019
markoahtiainen.com

Marko Ahtiainen