Rakennetaan yhdessä järkevämpi Suomi

blogii-1-2.jpg

Lauantaina 16. kesäkuuta Lammilla pidetään perinteiset Pellavamarkkinat. Markkinoille odotetaan jopa 10 000 kävijää. Olen menossa sahtipitäjänäkin tunnettuun pitäjään, joka on nykyisin osa Hämeenlinnan kaupunkia. Muistan, kuinka pikkupoikana olin usein isäni mukana, kun kävimme ennen joulua ja juhannusta ostamassa Lammilta sahtia. Sahti kirvoittikin kirjoittamaan yritteliäisyydestä ja paljon puhutuista säädöksistä, jotka haittaavat taloutemme kasvua. Tai ennemminkin mieltäni askarruttavat tulkinnat, joita maamme viranomaiset tekevät.

Perustusalain 1§ todetaan; ”valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa”. Turvaako viranomainen yksilön vapauksia ja oikeuksia, kun viranomainen tulkitsee lakia tiukemmin, kuin lainsäätäjä on tarkoittanut tai toimii vastoin yleisesti hyväksyttäjä ja Euroopan Unionin tasolla säädettyjä direktiivejä, jotka on ratifioitu jäsenmaassa.

Keväällä 2018 saimme lukea Lammin Sahti Oy:n ja sen omistajana toimineen Pekka Kääriäisien tapauksesta. Lehtitietojen ja maalaisjärven mukaan hänen pienpanimotoimintansa tehtiin viranomaisten toiminnan ja tulkintojen seurauksena kohtuullisen hankalaksi.

Linkkejä uutisiin aiheesta:

Kyseinen tapaus herättää muutamia kysymyksiä. Miksi viranomainen ei anna ennakkopäätöksiä, joilla suojataan yritystoiminnan jatkuvuus? Miksi viranomainen tulkitsee lakeja tiukemmin, kuin lainsäätäjä on selkeästi tarkoittanut? Voivatko viranomaisten tulkinnat olla perustuslain vastaisia?  

Kansallinen Kokoomus julkaisi uuden periaateohjelman puoluekokouksessa menneenä viikonloppuna Turussa. Periaateohjelmassa otetaan mielestäni erinomaisesti kantaa edellä kuvaamiini asioihin. Ohessa ote periaateohjelmasta:

”Julkisen vallan oma osallistuminen markkinoille on pidettävä rajattuna ja varattava sellaisiin tilanteisiin, joissa se on yleisen edun kannalta välttämätöntä tai yksityisiä toimijoita ei ole. Julkisella vallalla on kuitenkin välttämätön rooli reilujen pelisääntöjen määrittäjänä, turvallisuuden ja huoltovarmuuden takaajana sekä monien tärkeiden palveluiden järjestäjänä. Liiketoiminnan harjoittaminen on kuitenkin pääsääntöisesti jätettävä yritysten hoidettavaksi. Sääntelyllä on puututtava markkinoiden toimintaan, kun sääntelystä on selvästi enemmän hyötyä kuin haittaa, esimerkiksi ympäristöhaittojen estämiseksi.”

Periaateohjelman perusajatukseen on helppo sitoutua. Meidän päättäjinä toimivien ja lakeja valvovien viranomaisten pitää lopettaa turha haitanteko yritystoiminnalle, joka voi saada jopa kiusaamisen piirteitä.

Esitänkin, että:

  • viranomaisten toiminnan laatukriteerejä yksilön vapauden näkökulmasta nostetaan
  • viranomaistahojen yksittäisten virkamiesten koulutusta lakien tulkintaan parannetaan
  • lainsäätäjä, eduskunta säätää lakeja, jotka eivät jätä niin paljoa tulkinnalle sijaa
  • laillisuusvalvoja valvoo virnaomaisten toimintaa yksilön ja yrittäjyyden näkökulmasta, kuten perustuslaissa säädetään

Tämä päivänä meillä on aivan liikaa asioita julkisuudessa, jossa viranomaisen toiminta ei ole edistänyt yhteiskunnan normaalia toimintaa. Päinvastoin, aivan liian usein kansalaiset kokevat olevansa viranomaisten vallankäytön kohteina, ilman tosiasiallista oikeuden suojaa.

Tervetuloa Lammille Pellavamarkkinoille 16. päivänä kesäkuuta 2018. Olen paikalla Kokoomuksen teltalla klo 11.00 – 13.00. Mietitään yhdessä miten rakennamme järkevämmän Suomen.

Lammin naapurissa Janakkalassa 14.6.2018

Marko Ahtiainen
Hämeen Kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas 2019

#lammi #pellavamarkkinat #markoahtiainen2019