Pienten yritysten sankariyrittäjät

marko_ahtiainen_verkatehdas-1_pienempi.jpg

Kansalaisten työllistyminen ja mahdollisuus tulla toimeen kestävällä tavalla, omalla panoksella työmarkkinoilla, on yhteiskuntamme elinvoiman ja oikeudenmukaisuuden keskeinen tekijä. Lähtökohtaisesti mahdollisuutemme turvata ikäihmisten palvelut, lasten ja nuorten palvelut sekä terveydenhuolto kaiken ikäisille on kiinni siitä, että pääosa terveistä työikäisistä kansalaisista on kiinni työnsyrjässä.

Yrityksistä yli 90 % on alle 10 hengen yrityksiä. Yrityksiä maassamme on runsaat 280 000 (v. 2016). Näissä yrityksissä työskentelee yli 1,4 miljoonaa ihmistä. Oman lukunsa yritysten kentässä muodostavat yhden hengen yritykset, joissa yrittäjä toimii elinkeinonharjoittajana työllistäen itse itsensä. Vuoden 2015 tilastojen mukaan yhden hengen yrityksiä oli yli 160 000 eli 65 % kaikista yrityksistä. Suuryrityksiksi lasketaan yli 250 henkilöä työllistävät yritykset. Näitä yrityksiä on kaikista yrityksistä 0,2 % eli runsaat 500 yritystä. Olen taipuvainen näkemään, että varsinkin pienten yritysten rooli työllisyyden, verotulojen ja hyvinvoinnin luonnissa on tulevaisuudessa entistäkin tärkeämpi.

Miten voimme lisätä työllistymistä ja mahdollisuuksia ihmisille huolehtia omasta toimeentulostaan entistä joustavammin? Kysymys on yhteiskuntamme tulevaisuuden kannalta keskeinen. Ainoastaan työtä tekemällä ja luomalla lisäarvoa talouteen voimme huolehtia yhteiskuntamme peruspalveluista.

Näen jokaisen pienen yrityksen yrittäjän yhteiskuntamme sankarina. Miksi? Ensinnäkin nämä ihmiset kantavat vastuunsa omasta toimeentulostaan. Usein he tarjoavat toimeentulon mahdollisuuksia myös monelle muulle. Ja ennen kaikkea he luovat uutta taloudellista toimeliaisuutta, joilla yhteiskuntamme hyvinvointi-, infrastruktuuri- ja turvallisuusrakenteet voidaan rahoittaa. Nämä yrittäjät ottavat usein henkilökohtaisen riskin ja kantavat suurta vastuuta taloutemme toimeliaisuudesta.

Ohessa muutamia ajatuksia, joiden toimeenpano parantaisi yhteiskuntamme kantokykyä:

  • arvonlisäveron alarajan korottaminen 30 000 – 40 000 euroo
    (Euroopan Unionissa vaihteluväli on 0 – 95 000 €)
  • perusturvan rakentaminen tavalla, jossa työ, yrittäminen ja opiskelu on aina kannustavampaa kuin työttömyys
  • ansiosidonnaisen perusturvan keston huomattava lyhentäminen
  • työn verotuksen lasku kaikissa tuloluokissa

Tänä päivänä meillä on monessa tapauksessa yrittäjiä, ammatinharjoittajia, joiden käteen jäävät tulot ovat huomattavasti pienemmät kuin ansiosidonnaisella turvalla elävien työtä vailla olevien. Jopa toimeentulotuella ja muilla tuilla elävien käteen jäävä tulo voi olla samalla tasolla kuin pientä yritystoimintaa pyörittävän ammatinharjoittajan.  Tästä syytä arvolisäveron alarajan nosto ja työn verotuksen lasku ovat erinomaisia keinoja työn tekemisen kannustamiseen. Työn tai yrittäjyyden pitää olla ensisijainen mahdollisuus jokaiselle kansalaisille oman perustulotason ylläpitoon. Tämä on tie sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja reilun hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseen.

Aivan liian moni vailla työtä oleva joutuu käytännön pakosta ja kannustinloukkojen johdosta elämään sosiaalisten tulonsiirtojen varassa. Heillä ei kerta kaikkiaan ole mahdollisuutta lähteä osa-aikatyöhän tai ottaa riskillä vastuuta omasta toimeentulostaan ammatinharjoittajana. Tämä aiheuttaa kierteen, jossa pieni- ja keskituloisten työn verotus syö heidän ostovoimaansa tavalla, joka on yhteiskunnan kannalta kestämätöntä. Pääosa palkansaajista maksaa työstään ylisuurta veroa, koska suuri joukko kansalaisista elää erilaisten tukien varassa. Työikäisten tuet on tarkoitettu väliaikaiseksi turvaksi tai turvaamaan toimeentulo sairauden estäessä työnteon tai yrittämisen.

Luodaan yhdessä järjestelmä, jossa työttömän siirtyminen työhön, yrittäjäksi tai opiskelijaksi parantaa kaikissa tapauksissa heidän toimeentuloaan selkeästi. Sairaita ja ikäihmisiä varten luotu perusturva ei kestä nykyisen kaltaista järjestelmää.  

Miten sinä parantaisit ja kannustaisit pienten yritysten yrittäjiä? Olisiko hyvä, jos opiskelu olisi työttömälle kannattavampi vaihtoehto kuin tukien varassa pakottavista syistä eläminen?

Lähdetään yhdessä luomaan kannustavaa yhteiskuntaa!

Tule mukaan tukiryhmääni sivujen alaosassa olevan lomakkeen kautta!

Janakkalassa 2. päivänä kesäkuuta 2018
Marko Ahtiainen
Kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas Hämeestä

#markoahtiainen2019
markoahtiainen.com
marko@markoahtiainen.com

Marko Ahtiainen