Yrittäjyys ja yrittäjämäinen asenne valmistujaispuheissa

3.blogi-1.jpg

Onnittelut kaikille ammattiin valmistuneille ja uusille ylioppilaille, opintonsa päättäneille. Uuden oppiminen, uusista asioista innostuminen ja ponnistelu kohti vahvempaa osaamista on arvokas ja kunnioitettava asia. Jokainen, joka saavuttaa tutkinnon tai välietapin omalla oppimisen tiellä ansaitsee meidän kaikkien onnittelut. Uuden oppiminen ja sen tarve ovat läsnä läpi työuran.

Jäin pohtimaan oppilaitosten päätöstilaisuuksia, rehtoreiden ja koulujen johtajien juhlapuheita. Kuinka monessa puheessa nostettiin esille yrittäjyys ja yrittäjämäinen suhtautuminen huomisen työelämässä? Tämän osuuden soisi olevan läsnä juhlapuheissa ja toisaalta arkisessa koulutyössä kaikilla kouluasteilla päivittäin.

Tämän päivän yhteiskunnassa yrittäjämäinen rohkeus ja valmius antaa omasta osaamisesta yhteiseen käyttöön on pelkästään etua niin yksilölle kuin yhteiskunnalla. Yrittäjämäisen asenteen ensimmäinen ilmentymä on halu tekemiseen ja oppimiseen. Intohimoinen ja utelias asenne työpäivässä tekee työn tekemisestä ja opiskelusta mielekkäämpää.    

Oppiminen on tänä päivänä elinikäinen mahdollisuus meille kaikille. Uuden oppiminen onnistuu, kun asioihin suhtaudutaan uteliaisuudella ja mielenkiinnolla. Uteliaisuus ja mielenkiinto asioita kohtaan ovat jokaisen yrittäjän keskeinen työkalu arjessa. Olisiko tästä asenteesta hyötyä kaikessa työssä?

Yrittäjämäiseen asenteeseen liittyy oleellisesti ratkaisukeskeinen ote arjen asioihin. Yrittämäinen asenne näkyy siinä, että yksilö pyrkii saamaan toimeentulonsa ja tyydyttämään arjen tarpeensa omalla työllä, ponnistelemalla ja vastuuta muista kantaen. Hienoja arvoja kenelle tahansa meistä työelämään ja opintoihin liittyen.  

Yrittäjämäinen asenne helpottaa työtä päiväkodeissa, kouluissa, terveydenhuollossa ja muissa julkisissa tehtävissä. Kaikista ei tule yrittäjiä, eikä pidäkään tulla. Julkisen sektorin lukuisissa työtehtävissä yrittäjämäinen asenne parantaa työntekijöiden jaksamista ja asiakkaiden saamaa palvelua. Useat tutkimukset ja työelämään luotaavat selvitykset osoittavat, että intohimo, uteliaisuus ja vastuunkanto yhteisön päämääristä lisää jokaisen yhteisön jäsenen työssäjaksamista. Yrittäjämäinen asenne on osaltaan työssä ja opinnoissa jaksamisen ja onnistumisen vahva perusta.

Hämeen vaalipiirin alueella on paljon parannettavaa yrittäjyyteen ja elinkeinopolitiikkaan liittyen. Tuoreessa Suomen Yrittäjien ELPO-kyselyssä olemme hännänhuippuja. Tutustu kyselyn tuloksiin tästä.

Esitän, että alueen kansanedustajat, maakuntavaltuustot ja kaikkien kuntien valtuustot ottavat asialistalle yrittäjyyden ja siihen liittyvän toimintaympäristön kehittämisen. Meillä on yhdessä tässä pelkästään voitettavaa.  

Kannustan, toivon ja uskon, että jokaisen nuorten parissa toimivan opettajan ja rehtorin päivittäiseen keinovalikoimaan ja juhlapuheisiin liittyy jatkossa yrittäjämäiseen ilmapiirin ja asenteeseen vaikuttaminen. Tämä on pitkällä tähtäimellä hyvinvointimme näkökulmasta erittäin tärkeä osa-alue. Yrittäjämäinen ilmapiiri ja asenne edistävät meidän kykyämme kansakuntana pitää huolta niistä, joilla ei ole mahdollisuuksia osallistua työelämään ja yhteisen hyvän rakentamiseen.     

Hämeessä 3. päivänä kesäkuuta 2018
Marko Ahtiainen
Hämeen Kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas 2019

#markoahtiainen2019
markoahtiainen.com
marko@markoahtiainen.com

Marko Ahtiainen