Hyvinvointiyhteiskunta kannustaa

blogi_seinä-1.jpg

Kokoomusnuorten avauksia ja ajatuksia pidetään usein radikaaleina. Avaukset ovat aiheuttaneet kovaa kritiikkiä poliittisen kentän vasemmalla laidalla. Minulla oli ilo ja kunnia osallistua Hämeenlinnan Kokoomusnuorten keskustelutilaisuuteen lauantaina 21.7.2018. Jälleen kerran keskustelujen jälkeen täytyi todeta, että Kokoomusnuoret jos ketkä, kantavat huolta sairaista ja vanhuksista, yhteiskunnassa heikompaan osaan jäävistä.

Yhteisissä keskusteluissa totesimme, että työnteon ja yrittämisen pitää olla keskeisin vaihtoehto toimineentulon hankkimisessa. Lisätyöntekemiseen ja vaurastumiseen pitää olla mahdollisuus kaikilla työhön kykenevillä kansalaisilla. Hyvinvointiyhteiskunnan tehtävä on huolehtia niistä, joilla ikä tai terveydentila ei sitä mahdollista. Työn tekemisen pitää olla kannattavaa ja työnteon esteitä pitää raivata. Nyt monet vailla työtä olevat on ajettu yhteiskunnan ulkopuolelle rakentamalla byrokratiaa ja kannustinloukkoja, joista ulospääsy saattaa olla lähes mahdotonta. Itselläni on monia tuttuja, joissa perheessä on kaksi alle kouluikäistä lasta ja molemmat vanhemmat ovat työnhakijoita.  Täytyy sanoa, että kyllä me olemme luoneet järjestelmän, jossa työnvastaanotto on tehty taloudellisesti kannattamattomaksi. Kannustinloukot ja hankala byrokratia ei ole työnhakijan puolella.  

Opiskeluun ja ammattitaidon päivittämiseen pitää kannustaa. Miten voi olla mahdollista, että opiskelijoiden asema on heikompi kuin työnhakijoiden? Monen työnhakijan pitäisi päivittää osaamistaan, mutta jälleen kannustinloukot tekevät kouluttautumisen lähes mahdottomaksi.

Meidän pitää rohkeasti uudistaa hyvinvointiyhteiskunnan rakenteita ja luoda kannustavuuteen perustuvia malleja. Ohessa muutamia keinoja, joilla voimme jatkossa huolehtia niistä, jotka eivät siihen pysty itsenäisesti.


Sosiaali-, perus- ja ansiosidonnaisesta turvasta:

  • työnverotuksen pitää olla huomattavasti nykyistä kannustavampaa
  • sosiaaliturvan järjetön byrokratia pitää virtaviivaistaa ja yksinkertaistaa
  • perustilimalli on erinomainen lähtökohta kehitystyölle virtaviivaistamisessa
  • ansiosidonnaisen turvan kestoa kannattaa tarkastella. Useat selvitykset osoittavat, että uuden työn saanti vaikeutuu huomattavasti kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen.
  • kouluttautumisen pitää olla kannattavampaa kuin päätoiminen työnhaku

Yrittäjyydestä:

  • yksinyrittäjän asemaa voidaan helpottaa monella tapaa, mm. alv-alarajan nosto, verotuksen keventäminen ja perustilimalli helpottavat myös yrittäjäksi ryhtyvän asemaa

Työnantajista:

  • työllistämisen kustannuksia pitää alentaa, veroluonteiset sivukulut eivät houkuta työllistämään
  • työllistämisen ja koulutuksen yhdistäminen virvaviivaiseksi
  • paikallinen sopiminen varsinkin pienten yritysten osalta madaltaa työllistämisen kynnystä

Mikäli haluamme pitää huolta heikoimmassa olevista - sairauden takia työmarkkinoiden ulkopuolella olevista ja ikäihmisistä, meidän pitää luoda järjestelmä, joka kannustaa meidät terveet työikäiset työhön, yrittämään tai päivittämään ammattitaitoamme. Lopetetaan työnhakijoiden kyykyttäminen ylimääräisellä byrokratialla ja kannustinloukoilla. Aktiivimallien luonti ei ole kannustavuuteen tähtäävä toimi, vaan byrokratiaa lisäävä laastari sekavassa perusturvan ja työnhaun kentässä. Tarvitaan perusturvan kokonaisuudistus.  

Marko Ahtiainen
Eduskuntavaaliehdokas 2019
#markoahtiainen2019

Marko Ahtiainen