Päätöksentekoon suoraviivaisuutta

Kuva: Riku Onttonen

Kuva: Riku Onttonen

Päätöksenteon suoraviivaisuus ja ylipäätään kyky tehdä päätöksiä epäilyttää monia kansalaisia. Turengin markkinoilla keskustelu keskittyi pitkältä paikalliseen koulukeskusteluun. Monia kuntalaisia mietitytti se, että onko joillakin paikallisilla päättäjillä tavoitteena viivästyttää päätöksiä koulukysymyksissä. Samoja epäilyjä esitettiin jo yli 10 vuotta kestäneeseen SOTE-uudistusta kohtaan kansallisella tasolla.

Meillä, jotka käytämme aikaamme julkisiin demokraattisiin tai edustuksellisiin päätöksenteko prosesseihin valtakunnan, maakunnan tai paikallisella tasolla, olisi hyvä pysähtyä päätöksenteon ydinkysymysten äärelle. Meidän on ensinnäkin kyettävä luomaan selkeitä ja ymmärrettäviä pitkäntähtäimen tavoitteita. Toisin sanoen strateginen suunnittelu pitää olla päämäärätietoista ja riittävään analyysiin perustuvaa. Tämä antaa virkamiehille paremman pohjan valmistella strategian toteuttamiseen tarvittavia toimenpiteitä.

Yhtenä ongelmana näen virkamiesten riittävän ja vaihtoehtoisen valmistelun. Valmistelun pitää olla laaja-alaista ja siinä on voitava luoda vaihtoehtoja meille päättäjille. Hyvä valmistelu, joka perustuu tietoon, analyysiin ja vaihtoehtoisiin ratkaisuihin turvaa päätöksenteon eteneminen sujuvasti.

Meidän on oltava valmiita tekemään päätöksiä ennalta suunnitellun aikataulun puitteissa. Poliittisten luottamushenkilöiden on oltava valmiita neuvotteluun riittävän ennakoidusti. Asioiden tullessa päätettäväksi on vastuutonta pyrkiä jarruttamaan päättämistä vain siksi, että oma näkökulma on häviämässä. Meidän pitää vaatia riittävän ajoissa valmistelijoilta vaihtoehtoiset mallit ja taloudelliset laskelmat sekä vaikuttavuusarviot. Jos päätöskokouksessa päättäjä joutuu tilanteeseen, jossa haluaa tai tarvitsee lisää tietoa, on hän jättänyt ennakkotyöt tekemättä. 

Paikallisessa koulukeskustelussa päättäjillä on vielä hetki aikaa hankkia lisää tietoa ja perusteluja virkamiesten esityksille. SOTE-valmistelu valtakunnan tasolla taas on mennyt nykyiseltä, edelliseltä ja jopa sitä edelliseltä hallitukselta metsään. Poliittiset intohimot vailla ymmärrystä kansalaisten enemmistön tarpeista on kuluttanut yhteisiä varoja tolkuttoman paljon.

Ja vielä torilla kuultua…

Ihmiset ovat lopen kyllästyneitä kansanedustajien eläke-, siirtymä- ja kulukorvaus episodeihin, jotka vaikuttavat lähinnä ahneudelta. Samoin keskeisten henkilöiden lainsäädäntöä pilkkanaan pitävien mielenilmaisujen ja muiden vapaa-ajan edesottamusten arviot ovat yksituumaisia – niistä ei pidetä. Kansanedustajilta ja lainsäädäntötyössä mukana olevilta edellytetään arvokkuutta toimissaan ja esiintymisissään.

Keskustelimme myös ikäihmisten kotihoivasta ja toimeentulosta. Samoin työkyvyn menettäneiden asiat olivat esillä. Totesimme, että kyllä eurot riittävä ikäihmisten palveluihin ja terveydenhuoltoon, kunhan terveet työikäiset saavat / ottavat tarjottuja töitä vastaan tai aloittavat yrittämisen ja ottavat vastuun omasta toimeentulostaan. Tähän tarvitaan sosiaaliturvan kokonaisuudistus. 

Kesäisessä Hämeessä 8. päivänä elokuuta 2018

Marko Ahtiainen
Hämeen Kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas 2019

#markoahtiainen2019
www.markoahtiainen.com

 

 

 

 

 

Marko Ahtiainen