Mahdollisuuksien maa

Tarinat jo edesmenneiden isovanhempieni kertomana heidän nuoruudestaan ovat muokanneet merkittävästi arvopohjaani. Pitkät työpäivät pelloilla ja tehtaassa. Pienet asunnot ison perheen arjessa sekä tietysti karjalaisen kansan evakkomatkasta piirtyivät lapsena lähtemättömästi mieleeni. Hyvin varhain ajattelin, että kyllä me suomalaiset olemme selviytyjiä ja meihin voi luottaa tiukanpaikan tullen. Suomi on ollut ja on mahdollisuuksien maa. 

Kansamme on raivannut tiensä yhdeksi maailman menestyneimmistä maista käsittämättömän kovalla taistelutahdolla. Karu ympäristömme ei estänyt esi-isämme raivaamasta maata asuttavaksi ja viljeltäväksi. Menneet sukupolvet selvisivät vieraan sortovallan alla ja taistelivat vapautemme. Talvisodan ihme, jatkososan itsenäisyystaistelut ja jälleenrakennus ovat osoituksia lujasta kyvykkyydestä, jota meillä suomalaisilla on. Viimevuosikymmenien menestys koulutuksessa ja monilla elinkeinoelämän aloilla ja korkea työntekijöidemme osaaminen ovat osoitus siitä, että me voimme saavuttaa tulevaisuudessakin ennen näkemätöntä vaurautta ja menestystä. Kunhan emme unohda, että kaveria ei jätetä.  

Toivon, että poliittisessa keskustelussa ja ihmisten äänestyspäätöksissä nousee yhä enemmän esille arvot ja taustat, joista erilaiset arvot ovat syntyneet. Tämän päivän yhteiskunnallinen keskustelu keskittyy mielestäni aivan liikaa toisten syyttelyyn ja reagointiin yksittäisiin tapahtumiin. Nämä yksittäiset tapahtumat ovat sinänsä tärkeitä ratkaista, mutta ne ovat syntyneet arvovalintojen ja päätösten seurauksena. Syyseurasuhteiden arviointi on päätöksenteossa tärkeää. Minusta meidän olisi hyvä käydä arvopohjaista keskustelua ja arvioida kansakuntamme vahvuuksia historiassa. Olemme menestyneet silloin, kun jokainen on kykyjensä mukaan kantanut vastuuta oman itsen lisäksi muista.  

Me suomalaiset olemme menestyneet tarttumalla toimeen ja tekemällä töitä. Olemme selvinneet aina, kun olemme ottaneet henkilökohtaista vastuuta ja pistäneet oman edun tavoittelun romukoppaan. Meille on syntynyt vahva yhteenkuuluvuuden tunne, kun olemme voineet luottaa, että kaveria ei jätetä. Toivon, että seuraamme menneiden sukupolvien esimerkkiä ja otamme yhdessä enemmän vastuuta tulevaisuudesta, kuin että sysäämme vastuun yhteiskunnalle tai muille toimijoille.  

 Tulevissa eduskuntavaaleissa valitaan kahden erilaisen maailmankuvan välillä. Luotammeko ihmisiin ja heidän vastuuntuntoonsa, tahtoonsa ja kykyynsä tehdä enemmän yhdessä paremman huomisen eteen? Vai uskommeko, että kansalaiset ovat vastuuttomia, ja että valtio hoitaa puolestamme asiat samalla velkaantuen ja työtätekeviä ankarasti verottaen.

Tavoitteenani on mahdollisuuksien maa:

Alennetaan työn verotusta, nostetaan yritysten arvonlisäverovelvollisuuden alaraja 30 000 euroon, uudistetaan listaamattomien yhtiöiden osinkoverotus nettovarallisuudesta riippumattomaksi ja yksinkertaisemmaksi.

Janakkalassa 18. päivänä maaliskuuta 2019
Hämeen Kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas 2019,
Marko Ahtiainen

Lue koko Ratkaisuja Suomelle-blogisarja tästä!