Luotetaan ihmisiin

Valitsin nuorena yhdeksi keskeiseksi harrastuksekseni, joka myöhemmin muuttui työksi, yleisurheiluvalmennuksen. Olin lapsena oppinut, että suomalainen sisu vie urheilijoita Paavo Nurmesta Lasse Vireniin voitosta voittoon. Opin jo hyvin aikaisin, että suomalaiset taistelevat ja ponnistelevat nauttien yrittämisestä ja rajojensa kokeilusta. Nämä ajatukset ohjasivat minut alle 20 vuotiaana valmennuksen pariin.

Valmennusryhmissä harjoitteli hyvin erilaista taustoista tulevia lapsia ja nuoria. Jokainen nuori otti kovasti vastuuta omasta kehittymisestään ja ponnisteli kohti parempia tuloksia. Myöhemmin käytännössä kaikki, jotka vastuuta ottivat ja olivat valmiita ponnistelemaan ovat menestyneet omassa elämässään erinomaisesti. Keskistä näille tarinoille oli se, että nuorille annettiin vastuuta omasta tekemisestään ja heihin luotettiin. 

Meidän pitää siirtyä sääntelystä, holhouksesta ja valvovasta yhteiskunnasta kohti kokeilun sallivaa yhteiskuntaa. Luotetaan toisiimme ja annetaan erilaisille liikeideoille ja mahdollisuuksille tilaa. Luotetaan kansalaisten kykyyn päättää enemmän omien varojensa käytöstä. Menestyvissä maissa ihmisten luovuudelle ja yrittämiselle annetaan tilaan ja heihin luotetaan. Tämä on myös ollut meidän suomalaisten menestysresepti jo yli 100 vuotta. Ponnistelemalla pitää voida saavuttaa hyvinvointia ja toisaalta antamalla periksi pitää hyväksyä hyvinvoinnin ja taloudellisen tilanteen heikkeneminen.

Mietitäänpä maatalousyrittäjää, joka kasvattaa erilaisia tuotteita, jatkojalostaa niitä ja haluasi myydä niitä suoraan asiakkaille maatilalta. Tämä on tehty erilaisten lakien, sääntöjen ja niiden valvonnan perustella lähes mahdottomaksi. Joku voi ajatella, että tämä johtuu EU:n säädöksistä. Näin ei tietenkään ole, vai oletko joskus käynyt eurooppalaisilla tiloilla? Meillä on lainsäätäjä, kuin myös valvovat virnaomiset tulkinneet EU:n direktiivejä omaa maatamma kurittavalla tavalla. Uskon, että jokainen tuotteita myyvä tietää, että niiden latu on oltava korkeaa tasoa, muuten ei kauppa käy. Asiakkaat äänestävät jaloillaan. Uskon myös, että me asiakkaina osaamme itse arvioida mistä ja mitä tuotteita ostamme. Siihen tuskin tarvitaan vastuun ulkoistamista. Annetaan ihmisten ponnistella ja vaurastua ponnistelemalla.  

Sääntelyn ja holhouksen hinta on valtava. Käytännössä se näkyy työttömyytenä, innovaatioiden puutteena ja kansalaisten passivoitumisena, koska vastuu on siirretty epäluonnollisella tavalla yhteiskunnalle. Lyhyellä tähtäimellä sääntely aiheuttaa verojen nousua ja velkaantumista. Pitkällä tähtäimellä kehitys tekee maastamme kituvan ja toisten armoilla elävän taantuvan yhteiskunnan.

Voimme saavuttaa maana entistä suurempaa menestystä luottamalla ihmisiin ja antamalla heille tilaa kantaa vastuuta omista tekemisistään. Valinnanvapaus ja luottamus ihmisten kykyyn tehdä päätöksiä nostaa erilaisten palveluntuottajien palvelujen laatua. Huonot yritykset ja organisaatiot menettävät asiakkaat ja kaatuvat pois. Osaatko sinä päättä ansaitsemiesi eurojen käytöstä, vai haluatko luovuttaa vallan kasvottomalle yhteiskunnalle?    

Tavoitteenani on luottamuksen palauttaminen:

Vähennetään kaikenlaista elinkeinotoiminnan sääntelyä. Avataan suljettuja monopolimarkkinoita kilpailulle. Luotatetaan siihen, että aito kilpailu parantaa palvelujen ja tuotteiden laatua. Julkisen sektorin ei pidä kuluttaa resurssejaan aloilla, jotka ovat selkeästi avointen markkinoiden toimintaa. Puretaan byrokratiaan ja luodaan ketteriä nopeita palveluita. Luotetaan että ihmiset osaavat itse valita parhaiten heille sopivat palvelut esim. palvelusetelien avulla. 

Lahdessa 20. päivänä maaliskuuta 2019
Hämeen Kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas 2019,
Marko Ahtiainen

Lue koko Ratkaisuja Suomelle-blogisarja tästä!