Oppiminen inspiroi

Olen saanut työskennellä arvokkaassa ammatissa pitkäaikaistyöttömien parissa. Tavoitteemme oli edesauttaa heidän työllistymistään avoimille työmarkkinoille yrityksiin. Työtehtäviä ja työpaikkoja oli ja on tarjolla yrityksissä yllättävän paljon. Työllistyminen on yleensä kiinni kahdesta keskeisestä henkilökohtaisesta asiasta. Työnhakijan palava halu, jota asenteeksi kutsutaan, on ehkä tärkein työllistymistä edistävä ominaisuus. Tahto ponnistella ja yrittää näyttäytyy työntekijän omaksi eduksi. Toinen tärkeä kokonaisuus on koulutus ja osaaminen. Näihin teemoihin olen törmännyt ja törmään edelleen työssäni. 

Suomessa on yli 600 000 työikäistä vailla toisen asteen koulutusta. Luku on valtavan suuri, kun tiedetään, että Suomea pidetään koulutuksen ja oppimisen yhtenä kärkimaista. Oppivelvollisuus päättyy meillä käytännössä sinä vuonna, kun nuori täyttää 17 vuotta. Tämä järjestelmä on taannut meille laadukkaan perusopetuksen vuosikymmenten ajan.

Veloitukseton kaksivuotinen esiopetus, erilaiset lahjakkuuden osa-alueet tunnistava perusopetus sekä hyvä toisen asteen koulutus antavat perusteet jokaisen elinikäiselle oppimiselle. Yritteliäisyyden ja yrityskasvatuksen kytkeminen osaksi perusopetusta ja toisen asteen opetusta, tarjoavat erinomaisen perustan yksilöiden työelämävalmiuksille. Minusta oppivelvollisuusikää ja koulutuksen rakennetta pitää kehittää siten, että kaikille nuorille saadaan toisen asteen koulutus elämän perustaksi. Oppivelvollisuuden kehittäminen sekä alku, että loppupäästä takaa meille erinomaisen koulupohjan omaavan kansalaisten joukon kantamaan vastuuta itsestään ja toisistamme. Tämä tulee näkemykseni mukaan säästämään syrjäytymisen ja osaamattomuudesta johtuvan työttömyyden kuluja vähintään 15 miljardilla vuodessa pitkällä aikavälillä. Lisäksi se parantaa osaamisen kautta yritystemme kilpailukykyä. Pitää muistaa, että kestävyysvajeemme on pian noin 10 miljardia.

Elinikäisen oppimisen mahdollisuudet takaavat osaavan työvoiman saatavuuden muuttuvassa maailmassa. Opettajien koulutukseen myös työuran aikana kannattaa panostaa nykyistä enemmän. Korkea-asteen koulutuksessa pitää olla nykyistä enemmän ennakointia ja yrityselämän tarpeiden tunnistamista. Tutkimukseen, joka on sovellettavissa kansakuntamme parhaaksi kannattaa panostaa.           

Oppimiseen ja sivistykseen kannattaa keskittyä. On tärkeätä, että muutokset tehdään rivakassa tahdissa, koska työllisyysasteemme ei riitä tuottamaan tuloja, jotka sairaiden ja vanhusten hoivaan ja muihin yhteiskunnan perustarpeisiin kulutamme lähivuosina.

Luotan siihen, että koulutus kannustaa ihmisiä ottamaan entistä enemmän vastuuta omasta ja läheisten elämästä. Uskon vahvasti, että koulutustason nosto parantaa yritystemme kilpailukykyä. Ponnisteleminen osaamisen eteen jokaisen yksilön kannalta palkitsevaa. Valtiontalouden näkökulmasta tarvitsemme painopisteen siirtämistä sosiaaliturvasta oppimisen edistämiseen. Mutta siirto kannattaa yksilöiden ja yhteiskunnankin kannalta.    

Tavoitteenani on vahvistaa osaamista:

Maksuton esiopetus ja oppivelvollisuus alkaen viisi vuotiaista. Peruskoulun tiivistäminen kahdeksaan vuoteen koulupäiviä noin tunnilla pidentäen ja vuotuisia lomia kaksi viikkoa vähentäen. Oppivelvollisuus iän nostaminen 18 ikävuoteen. Opettajien jaksamiseen ja osaamiseen uran aikana lisää panostaminen. Terveet oppimisympäristöt opettajille ja oppilaille. 

Hämeenlinnassa 25. päivänä maaliskuuta 2019
Hämeen Kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas 2019,
Marko Ahtiainen 

Lue koko Ratkaisuja Suomelle-blogisarja tästä!