Lähiruokaa

Urheilun ja työelämän parissa yksi mielenkiintoisimmista havainnoista on ollut menestyvien henkilöiden ravintoon ja ruokailuun liittyvät kysymykset. Tutkimukset tukevat tätä havaintoa. Olkoon työ fyysistä tai henkistä laatua, niin olen törmännyt yhteiseen havaintoon. Terveellinen ruoka edistää työssäjaksamista ja vähentää sairastavuutta.  

Käytännön kokemukset osoittavat, että vastuuta omasta itsestä ottavat kansalaiset, jotka saavat toteuttaa omaan osaamistaan ja pyrkivät oppimaan uuttaa menestyvät parhaiten. Kun tähän liitetään tutkimukset siitä, että he myös syövät terveellisemmin ja pysyvät terveempinä pidempään olemme hyvinvointimme ja yhteiskuntamme peruskysymysten äärellä. Samalla on havainnut, että työantajat, jotka järjestävät työntekijöilleen mahdollisuuden hyvään ruokailuun työpäivän aikana menestyvät paremmin. 

Kotimainen maatalous tuottaa meille suomalaista korkealaatuista lähiruokaa. Maamme puhdas ilmasto ja monipuolinen maaperä tarjoavat paljon vaihtoehtoja kotimaiselle alkutuotannolle ja yrittäjyydelle. Parhaimmillaan voimme saada kotimaassa tuotetusta ravinnosta eväitä terveyden ylläpitoon ja hyvinvointiin. Kotimaisen maatalouden turhan sääntelyn ja lähimyynnin rajoitusten purkaminen on mahdollista kansallisilla päätöksillä. Jos joku muuta väittää, kannattaa tutustua Ranskan ja Saksan maaseudun lähimyymälöihin. Terveytemme lisäksi edistämme samalla kehittyvää kotimaista maataloutta ja ruoan jalostusta.    

Hyvän terveyden ja kotimaisen maatalouden intressit ovat yhteiset. On järkevää panostaa kotimaiseen tuotantoon ja sen edellytyksiin. Samalla voimme hyödyntää monipuolista luonnon tuotantoa marjoja ja muita luonnosta kerättäviä tuotteita. Kun tähän yhdistetään tärkeä kotimainen riistanhoito, meillä on mahdollisuus lähes omavaraiseen valtavan terveelliseen ruoan kotimaiseen tuotantoon.

Meidän kannattaa yhteiskuntana hyödytään luontomme monimuotoinen ruoantuotanto mahdollisuus. Voimme myös entistä enemmän kasvattaa osana koulutusta lapsia ja nuoria hyödyntämään luonnossa kasvavia marjoja ja muita antimia osana omaan terveellistä ruokailuilmapiiriä.

Puhdas lähiruokamme mahdollistaa myös erinomaisen pohjan kannattavalle kotimaiselle ruoan jalostukselle ja vientitoiminnalle. On vain kyse siitä, että alamme hyödyntämään elintarvikeketjun alkupäätä huomattavasti nykyistä enemmän. Lähiruoka ja jalostus ansaitsevat sallivamman lainsäädännön, joka edistää sen mahdollisuuksia osana meidän jokapäiväistä terveellistä arkeamme.

Tavoitteenani on varmistaa mahdollisuus terveelliseen lähiruokaan suomalaisille:

Alkutuotannon kannattavuutta paremmaksi. Ruoan prosessoinnin tehokkuuden hakeminen nykyaikaistamalla elintarviketeollisuuden menetelmiä ja vähentämällä rajoitteita. Pakkaukset kestävän kehityksen mukaan. Tilojen suoramyynnille paremmat edellytykset ja vähemmän holhoavaa valvontaa. Hävikkiruoan vähentäminen.

Janakkalassa 27.3.2019
Marko Ahtiainen
Kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas Hämeessä numerolla 2

Lue koko Ratkaisuja Suomelle-blogisarja tästä!