Hämeensaarta odotettu seutukunnallisesti

Hämeensaari hanke on puhuttanut ja kirvoittanut kaupunkilaisia sekä päättäjiä arvioimaan hanketta monesta eri tulokulmasta. Hankkeen tielle yritetään odotetusti vierittää kiviä ja kantoja eri suunnista, ennen kuin edes lopullisia suunnitelmia on nähty. Useimmat näkevät hankkeen tervetulleena piristysruiskeena.  

Useat tulevaisuutta luotaavat selvitykset osoittavat yhtenä tulevaisuuden merkittävimpänä kansallisena ja alueellisena kilpailukykytekijänä kaupungistumisen ja ihmisten arjen saumattoman yhteensovittamisen rakennettuun ympäristöön. Hämeensaari hankeen julkisuudessa esille tulleissa skenaarioissa ihmisten tarpeiden ja ympäristön yhteensovittaminen on onnistunut erinomaisella tavalla. 

Hämeenlinnan seutukunnassa pääosa asukkaista on odottanut merkittäviä elinvoimaa lisääviä avauksia pitkään. Neuvottelut ja selvitykset tämän tyyppisten hankkeiden taustalla ovat usein pitkiä ja vaativat onnistuakseen yhteen hiileen puhaltamista ja monen asian yhtäaikaista onnistumista. Tässä hankkeessa on onnistuttu erinomaisesti taustatyössä. Samalla on edelleen jätetty kuntalain mukaisesti päätöksenteko valta Hämeenlinnan kaupunginvaltuustolle. 

Mikäli Hämeenlinnan seutukunnassa halutaan saada aikaan uutta kasvua, tarvitaan selkeitä kehitysloikkia kaupunkiympäristön, kaupunkilaisten ja koko seutukunnan ihmisten vuorovaikutuksella. Tästä näkökulmasta Hämeensaari hanke onkin tuomassa mukaan jo aiemmin tehdyt suunnitelmat Engelinrannan suunnittelusta, jossa osallisuuteen panostettiin uudella tavalla. Hankkeen epäilijöiltä emme ole kuulleet realistisia vaihtoehtoja kasvun kiihdyttämiseksi.  

Seutukunta tarvitsee kasvua. Kasvu on ainoa keino lisätä työpaikkoja, verotuloja ja tässä hankkeessa lisäksi on elementtejä, jotka parantavat selvästi suuren osan kansalaisista kiinnittymistä monipuolisten palvelujen kaupunkiin. Hämeensaari hanke on erinomaisen kannatettava hanke kehyskuntalaisen näkökulmasta.  

Marko Ahtiainen
eduskuntavaaliehdokas (kok) 
Janakkala

Mielipidekirjoitus on julkaistu 2.3.2019 Hämeen Sanomissa

Marko Ahtiainen