Palvelut turvataan työtä tekemällä

työtätekemällä-1.jpg

Sain vuoden 2018 presidentinvaaliin liittyen kiertää laitosäänestyksessä Janakkalassa yksiköt, joiden asukkaat eivät iän tai terveyden vuoksi kyenneet äänestämään varsinaisissa äänestyspaikoissa. Toimin vaalitoimikunnan puheenjohtajana. Kiersimme muutaman päivän aikana myös kotiäänestysten merkeissä pääosin ikäihmisten kotona. Tämä tehtävä oli hyvin pysäyttävä ja selkeytti ajatuksiani yhteiskunnan tehtävistä.

Hoivalaitosten henkilökunta osoittautui erinomaisen ammattitaitoiseksi. He todella osoittivat olevansa tehtävissään kutsumuksesta ja asiakkaitaan varten. Toinen selkeä havainto oli, kuinka monet omaiset ottivat osaa läheistensä päivän askareiden toteuttamiseen hoitajien apuna. Nämä omaiset eivät jättäneet läheisiään pelkästään yhteiskunnan hoivan varaan. Valittaen täytyy todeta, että kaikkien osalta tämä omaisten osallistuminen hoivaan ei ole mahdollista erilaisista syistä johtuen. Tärkein havaintoni oli, että erilaiset sairaudet ja eri ikäisten hoivan tarve vaihtelevat huomattavan paljon. Yhtenäistä hoivanmitoitusta havaintojeni mukaan ei voida määrittää. Laatukriteerit taas varmasti olisi välttämätöntä asettaa entistä tarkemmaksi. Meillä Janakkalassa asiat olivat havaintojen mukaan vähintään tyydyttävällä ja monessa yksikössä hyvällä tasolla. Kehitettävääkin toki on paljon, varsinkin meidän päättäjien ymmärryksessä potilaiden erilaisten tarpeiden suhteen.

Vanhusten hoivapalvelujen lisäksi lasten päivähoito, koulutusmahdollisuudet, terveydenhuollon palvelut sekä sisäiseen- ja ulkoiseen turvallisuuteen liittyvät resurssit riippuvat kansalaisten työnteon ja yrittämisen kokonaisuudesta. Me voimme panostaa entistä enemmän julkisten palvelujen latuun yhdellä edellytyksellä. Terveet työikäiset kansalaiset pitää saada töihin.  

Hyvinvointia pidetään yllä parhaiten korkealla työllisyysasteella ja kannustavalla verotuksella.  Mitä useampi tekee töitä ja yrittää sekä ponnistelee kannustavassa ilmapiirissä enemmän, sitä varmemmin voimme turvata heikommassa asemassa olevien palvelut. Mitä korkeampi työllisyysaste saavutetaan, sitä enemmän se luo turvallisuuden tunnetta perheissä ja ihmisissä, jotka tarvitsevat huolenpitoa.      

Meidän tulee rakentaa työhön ja yrittämiseen perustuvaa yhteiskuntaa, jossa meistä kaikista pidetään huolta, kun sairastumme ja ikäännymme. Kaikki tulemme tarvitsemaan näitä hoivaan liittyviä palveluita, joten meidän on välttämätöntä ymmärtää, että terveet työikäiset eivät kuulu tulonsiirtoja saavien hoivattavien joukkoon.

On julmaa ja epäoikeudenmukaista heikentää apua tarvitsevien palveluita sillä, että työn tekemisen kulttuuri ei tunnu kuuluvan kaikilla kansalaisille.

Ratkaisuja Suomelle
Lopetetaan terveiden työikäisten vastikkeeton sosiaaliturva. Terveiden työikäisten sosiaaliturva voidaan siirtää koulutuksen kehittämiseen, terveydenhuoltoon ja ikäihmisten hoivaan sekä kansalaisten turvallisuuden tunnetta lisääviin palveluihin.

Hämeenlinnassa 31.3.2019

Marko Ahtiainen
eduskuntavaaliehdokas, Kokoomus Häme

Lue koko Ratkaisuja Suomelle-blogisarja tästä!