Turvallisuus ei ole kauppatavaraa

Kuulemme jatkuvasti uutisia, kuinka ikäimiset ovat oman onnensa nojassa kotona tai joissakin harvoissa huonosti toimivissa palvelutaloissa. Samalla näemme otsikoita, kuinka aikuiset tekevät lapsiin ja nuoriin kohdistuvia sietämättömän vastenmielisiä rikoksia. Naapurivaltiomme järjestää lähellä rajojamme sotaharjoituksia ja heidän ilmavoimiensa koneet loukkaavat säännöllisesti omaa ilmatilaamme.

Meidän pitää tehdä päätöksiä, jotka kaikissa ennustettavissa olosuhteissa parantavat kansalaistemme turvallisuudentuntoa. Emme voi hyväksyä minkään kansanryhmämme heitteillejättöä. Kaikkien maassamme asuvien on sitouduttava toimimaan maassa maantavalla. On täysin ennustettavissa, että tietyt väestöryhmät tekevät tilastojen mukaan enemmän sietämättömiä rikoksia. Tähän on tultava kerta kaikkiaan loppu. Tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa ja osaamista työmarkkinoille, mutta hallitsematon maahanmuutto ei ole muuttajien eikä meidän kenenkään etu.  

Suomen turvallisuuteen liittyvät ratkaisut ovat yhteinen meitä kaikkia koskettava asia. Ulkoisen turvallisuuden riskit ovat vaikeasti ennustettavissa. Turvallisuuspolitiikan tulee olla pitkäjänteistä ja sen pitää nojata vahvaan omaan itsenäiseen puolustukseen. Naton jäseninä on suurin osa tärkeimmistä kauppakumppaneistamme sekä saman arvopohjan omaavista maista. Meidän tulee panostaa omiin puolustusvoimiin ja valmistautua tulevalla vaalikaudella Nato jäsenyyden hakemiseen.

Lähipoliisitoimintaan ja verkkorikollisuuteen liittyvään tutkintaan pitää edelleen panostaa huomattavasti nykyistä enemmän. Poliisikoulutuksen aloituspaikkoja tulee lisätä vaalikauden aikana merkittävästi sekä samalla taata valmistuville poliiseilla työpaikat.    

Suomen strateginen sijainti edellyttää vahvoja omia puolustusvoimia ja vahvaa liittoutumista muiden läntisten samat arvot omaavien kanssa. Naapurimaamme Ruotsi on alkanut rakentaa omaa puolustusta uudelleen. Pidetään omat puolustusvoimat hyvin resursoituina ja panostetaan henkilöstön jaksamiseen ja osaamiseen. Asevelvollisuus ja reserviin perustuva osaava armeija on erinomainen ja kustannustehokas ratkaisu. Tarvitsemme kooltaan suuret sodanajan joukot pelkästään laajan maamme kokonaispuolustuksen näkökulmasta.  

Turvallisuuden tunne, jonka voimme meille kaikille luoda on perusoikeuksistamme yksi tärkeimmistä asioita, josta päätöksentekijät ovat vastuussa.  Emme saa missään olosuhteissa vaarantaa kansamme turvallisuutta. Meidän on huolehdittava maamme sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta pitkäjänteisesti. Tämä takaa sen, että maamme on täällä yrittäville ja työskenteleville jatkossakin inspiroiva ja hyvä maa asua ja elää.

Pidetään huolta turvallisuudesta ja tehdään maastamme entistä parempi mahdollisuuksien maa.

Vahvistetaan turvallisuuden tunnetta:

Lisätään poliisien ja ennen kaikkea lähipoliisien määrää. Varmistetaan maa-, ilma- ja merivoimien resurssitarpeet. Panostetaan palo- ja pelastustoimen resursseihin. Valmistaudutaan Nato jäsenyyden hakemiseen.

Heinolassa 2.4.2019

Marko Ahtiainen
eduskuntavaaliehdokas Kokoomus Häme

Lue koko Ratkaisuja Suomelle-blogisarja tästä!