Reilut yrittäjyyden pelisäännöt

markobloki-1.jpg

Vaalien alla keskustelu yhteiskunnan kehittämisestä jakaantuu usein väittelyksi työnantajien ja työntekijöiden välisistä suhteista. Asia on meidän veronmaksajien näkökulmasta huomattavasti monisyisempi. Reilut yrittäjyyden pelisäännöt hyödyttävät meitä kaikkia.

Pääosa yrityksistä on alle viiden hengen yrityksiä. Näitä meillä oli Suomessa tilastokeskuksen mukaan 326 643 eli 89,3 % kaikista yrityksistä. Yrityksiä, jotka työllistävät 5 – 19 henkilöä, on vajaat 30 000. Nämä ovat niitä yrityksiä, joissa on suurin kasvupotentiaali ja mahdollisuus lisätä työllisyyttä ja hyvinvointia maahamme.

Julkiset kilpailutukset ovat edelleen usein pienten yritysten ulottumattomissa. Kilpailutukset tulisi pilkkoa siten, että pienet yritykset voivat ottaa niihin osaa. Yhteiskunnan suorat yritystuet joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta, kanavoituvat useimmiten suuremmille yrityksille. Yhteiskunnan piilotuet, joissa julkinen taho subventoi esimerkiksi vuokria, suuntautuu useimmiten muutamille harvoille yrityksille. Lisäksi meillä on toimialoja, joissa pidetään itsestään selvänä, että julkinen toimija osallistuu toimialan kehittämiseen poikkeuksellisella tavalla. Lopulta kaikki työntekijät, yritykset ja muut veronmaksajat kärsivät epäterveestä kilpailusta korkeina veroina.

Työmarkkinoiden näkökulmasta nämä pienet yritykset ovat useimmiten ulkona niistä pöydistä, joissa työehdoista sovitaan. Pienet yritykset toimivat usein pelkästään yrittäjän korkealla henkilökohtaisella riskillä. On kohtuullista, että nämä pienet yritykset voivat sopia yhdessä työntekijöidensä kanssa työehdoista. Minimiehdot tulee edelleen sopia lainsäädäntö teitse.

Reiluun yritystoimintaan voidaan päästä, kun ymmärretään, että pienten yritysten ainoa ongelmakohta ei ole missään tapauksessa paljon parjattu ay-liike. Yhtä lailla julkisen tahon suoriin tukiin, piilotukiin sekä verokohteluun liittyvät seikat ovat näiden pienten yritysten kannalta vahingollisia. Tämä vähentää työllisyyttä ja hyvinvointimme edellytyksiä.    

Reilu yrittäjyys edistää työllisyyttä ja lisää luottamusta yhteiskuntaa ja muita yrityksiä kohtaan. Yrittäjät ja heidän työntekijänsä voivat hyvin, kun kilpailu on mahdollisimman avointa ja reilua. Yritykset ansaitsevat reiluja pelisääntöjä. Verotuksen tulee kohdella yrityksiä yhdenvertaisesti ja tarjota työntekijöille mahdollisuus työntekoa kannustavaan verotukseen. Eduskunnan tulee lainsäädäntö teitse vaikuttaa kaikin tavoin avoimeen ja reiluun kilpailuun sekä estää tulosiirrot ja subventiot, jotka lisäävät veronmaksajien taakkaa.              

Marko Ahtiainen
eduskuntavaaliehdokas
Kokoomus, Häme

Marko Ahtiainen