Eduskuntavaalit 2023 – Marko Ahtiainen

Suomalainen metsänomistuksen perusta lepää vastuullisen perhemetsätalouden harteilla. Metsävaramme ovat kasvaneet nykyiselleen hyvän metsänhoidon ansiosta. Metsät tuottavat joka vuosi kansantalouteemme lähes 6 miljardin vakaan tuoton tarjoamalla raaka-ainetta, työtä ja toimeentuloa. Metsän terveydelliset vaikutukset on kiistatta osoitettu ja nämä vaikutukset eivät sisälly tähän tuottolaskelmaan. Metsänomistajan oikeus päättää omasta varallisuudestaan on nyt vaakalaudalla.

Eurooppalaisessa keskustelussa esitetään huomattavan laajaa suomalaisten metsien käytön rajoittamista. Asia koskettaa yli 570 000 suomalaista. Suomalainen metsänomistus on joutumassa sosialisoinnin kohteeksi. On väläytelty, että metsä- ja vesipinta-alasta jopa 30 % otettaisiin pois metsätalouden piiristä – suojeltaisiin. Kanta-Hämeessä on noin 15 000 metsänomistajaa, Päijät-Hämeessä yli 17 000 ja kotikunnassani Janakkalassa runsaat 1500. Metsänomistus koskettaa monia perheitä suoraan tai välillisesti.

Metsä on metsänomistajan yksityisvarallisuutta, johon hänellä tulee olla hyvän metsänhoidon suositusten mukainen hyödyntämisoikeus. Miten suhtautuisimme, jos muuhun yksityisomaisuuteen puututtaisiin samalla tavalla, esimerkiksi omistusasuntoihin tai lomakiinteistöihin? Leikitellään ajatuksella, että omistusasujat joutuisivat luovuttamaan 30 % asunnoistaan yhteiseen käyttöön? Tätä linjaa näytetään ajavan metsien ennallistamiseen liittyen. Molemmat ovat täysin vastuuttomia ajatuksia.  

Suomalaisia metsiä on omistettu ja hoidettu luontoa kunnioittaen vuosisatoja. Metsät ovat siitä erinomainen luonnonvara, että ne kasvavat ja uudistuvat jatkuvasti ja tuottavat hyvinvointia, työnä ja toimeentulona koko kansakunnalle. Metsien kasvua ja uudistamista tulee edelleen edistää ja kehittää luottaen suomalaiseen metsänkasvatuksen osaamiseen ja vastuullisiin metsänomistajiin. Metsät lisäävät myös omavaraisuuttamme ja tuovat turvaa energiakriisejä kohdatessamme. 

Tarvitsemme metsätaloutta ja metsäraaka-ainesiin pohjautuvaa teollisuutta. Metsät tarjoavat erinomaisia liiketoimintamahdollisuuksia useilla eri toimialoilla. Puurakentaminen ja uusien puupohjaisten tuotteiden jalostaminen uusiutuvasta materiaalista tarjoaa ekologisesti kestäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Metsät ovat tulvillaan uusia innovaatioiden mahdollisuuksia esimerkiksi biopolttoaineiden, lääke-, elintarvike ja tekstiiliteollisuuden tarpeisiin. 

Suomessa on koko Euroopan mittakaavassa merkittävä osuus metsistä suojelun piirissä. Suojelua tulee edistää vapaaehtoiselta pohjalta. Vapaaehtoista suojelua lisätään maksamalla suojelusta metsänomistajille menetetyn tuoton mukainen korvaus. Rahoitus suojeluun on myös hankittava muualta, kuin suomalaisilta kerättävinä veroina ja lisävelanotolla. Vastuu metsäpolitiikasta kuuluu maan hallitukselle, ei Euroopan kabinetteihin. Vuoropuhelua metsänomistajien kanssa on tiivistettävä ja oikeus oman metsävarallisuuden hoitoon varmistettava myös jatkossa. 

Esitän tulevaan hallitusohjelmaan metsäohjelmaa ja metsäministeriä huolehtimaan kansallisesta asemastamme metsäpäätöksenteossa. Ehdotan kotimaisen puun jalostusasteen edelleen nostoa ja puupohjaisten tuotteiden nykyistä laajempaa käyttöä. Tarjoan metsien hyödyntämiseen kestävää liiketoimintainnovointia sosialisoinnin sijaan, metsänomistajia arvostaen ja heidän oikeuksiaan puolustaen. Suomalaiset vastuulliset metsien hyödyntäjät, metsänomistajat ja ammattitaitoinen metsien hoito ansaitsee kunnioitusta ja puolustajia.

Teemoihini voit tutustua tästä.
Voit tutustua minuun enemmän täältä.

Marko Ahtiainen
eduskuntavaaliehdokas 2023

Hämeen vaalipiiri 
Kokoomus 

Eduskuntavaalit pidetään sunnuntaina 2.4.2023
Ennakkoäänestys 22. – 28.3.2023

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.