Eduskuntavaalit 2023 – Marko Ahtiainen

Monipuolista osaamista

Marko – Rohkea Oikeistolainen

Olen 52 vuotias syntyperäinen hämäläinen. Erilaiset työtehtävät ovat vieneet minut lähes kymmeneksi vuodeksi eripuolelle Suomea.  Toimin Hämeen Uusyrityskeskuksen toimitusjohtajana, yritysneuvojana,  Janakkalan kunnanvaltuuston puheenjohtajana, hyvinvointialueen valtuuston jäsenenä, hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan puheenjohtajana ja maakuntahallituksen jäsenenä.

Olen yrittäjä. Olen mukana kahdessa perheemme yrityksessä osaomistajana ja hallituksen puheenjohtajana. Toisessa näistä työllistämme useita henkilöitä. Lisäksi olen osakas ja hallituksen puheenjohtaja yhdessä alkuvaiheen yrityksessä. Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden palvelujen parissa työskentelin vuosina 2021 – 2022  työvalmennussäätiö Luotsin hallituksen puheenjohtajana. Harrastan jonkin verran historiaa ja sitä kautta olen hyvilläni, että saan toimia Vapaussodan Hämeenmaan perinneyhdistyksen hallituksessa. Yli 90 vuotiaassa yleisseura Janakkalan Janassa toimin hallituksen puheenjohtajana.   

Arvot ohjaavat päätöksentekoa

Olen rohkeasti oikeistolainen. Oikeistolaisuus merkitsee minulle työn- ja yrittämisen kunnioitusta. Luotan ja uskon ihmisten kykyyn ja vastuunottoon omasta ja lähimmäisten hyvinvoinnista. Syvä kunnioitus isänmaata ja sen eteen taistelleita veteraaneja sekä kotirintamalla toimineita naisia kohtaan on minulle hyvin tärkeä osa ajatteluani. Maanpuolustus ja turvallisuus ovat omassa arvomaailmassani korkealla. Tarvitsemme kansainvälistä yhteistyötä ja läntisiä ystäviämme. Jokaisessa maassa olevaa kulttuuria pitää kunnioittaa. Meidän ei pidä tyrkyttää omaa arvomaailmamme muille. Toisaalta muiden on kunnioitettava tapaamme elää. Erilaisia ihmisiä pitää kunnioittaa, mutta kunnioituksen tulee olla vastavuoroista. Tätä on minun oikeistolaisuuteni.      

35 vuotta vapaaehtoistyötä lasten ja nuorten liikunta- ja urheiluharrastusten parissa tuovat perspektiiviä huomisen haasteisiin. Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuutemme. Maanpuolustus ja kuntoliikunta kotisedun metsissä ja liikuntapaikoilla kuuluvat tärkeänä osana arkeeni.  

Miksi olen ehdokkaana ja osallistun vaikuttamistyöhän?

Eduskuntavaali ehdokkuuteni taustalla on kannustus, jota olen saanut monella eri taholla toimivilta ihmisiltä. Ehdokkuuteen kannustavat henkilöt korostivat monipuolista osaamistani, näyttöjäni vaikuttajana, kykyäni innostaa kanssaihmisiä, yhteistyökykyäni ja intohimoista suhtautumista tehtäviin, joita olen saanut hoitaakseni. Henkilökohtaisesti koen edustavani enemmistön tahtoa nostaa maamme talous jaloilleen, rankkojen vuosien jälkeen, vuosikymmenen loppuun mennessä. Tämä on välttämätöntä sairaiden ja ikäihmisten palvelujen, työikäisten arjen ja lasten tulevaisuuden kannalta. Kokonaisturvallisuuden ja ihmisten turvallisuuden tunne arjessa vaativat maamme talouden saattamista kestävälle pohjalle. Tarvitaan kannustavaa sosiaaliturvan kokonaisuudistusta, työn ja yrittämisen kannustavuuden parantamista sekä normien purkua ja vahvempaa luottamusta yksilöiden vastuunottoon. Meidän jokaisen on oltava valmis tekemään enemmän töitä ja kuluttamaan vähemmän veronmaksajien yhteisiä varoja. Työ ja päätökset tulevat olemaan rankkoja, mutta edelliset sukupolvet selvisivät sotakorvauksista ja jälleenrakennuksesta, miksi emme sitten me. Vuoden 2008 finanssikriisi, sitä seurannut maamme talouden heikko kasvu, koronakriisi ja nyt Ukrainan kokema raukkamainen hyökkäyssota ja sitä kautta koko Euroopan kokema talouden epävarmuus vaativat enemmän vastuunottoa, kuin olemme toisen maailman sodan jälkeen kertaakaan kokeneet. Hyvällä kansallisella, alueellisella ja paikallisella yhteistyöllä kansalaisten, eri puolueiden, elinkeinoelämän, työmarkkinoiden ja järjestön kesken onnistumme varmasti.        

Työskentely ihmisten parissa puolustusvoimien palveluksessa, liikuntajärjestöissä sekä yrityselämässä antavat erinomaisen pohjan toimia erilaisissa luottamustehtävissä. Yrittäjänä olen kokenut vaikeuksia ja toisaalta onnistumia. Työni ovat aina sisältäneet kehittämiseen ja muutokseen liittyviä tehtäviä. Olen saanut työskennellä johtamiseen, markkinointiin ja valmennukseen nojaavan koulutustaustani siivittämänä. Tehtävissäni olen saanut toimia monenlaisten ihmisten parissa. Henkilöt, jotka ovat olleet hankalassa elämän tilanteessa sekä he, joilla menee hyvin, ovat olleet arkipäivässäni läsnä niin työelämässä kuin harrastuksissakin. Olen tullut tunnetuksi vapauden, avoimuuden ja erilaisten ajatusten puolestapuhujana. Suurin oppini on, että parhaat organisaatiot haastavat omaa toimintaansa kuuntelemalla hyvinkin kriittisiä puheenvuoroja. Yrittäjyys ja yrittäjyyden edistäminen ovat minulle kutsumus. Yrityksissä luodaan työpaikat ja taloudellinen perusta, jolla yhteiskuntamme kykenee toimimaan.

Olen perheen isä. Uusioperheeseeni kuuluvat tyttäreni, vaimoni sekä hänen kaksi lastaan. Perhe on minulle hyvin tärkeä. Sotilastaustani on opistoupseeri (evp.) ja reservin kapteeni.     

Minkälaisia asioita haluan yhteistyöllä ihmisten parhaaksi edistää?

Yksilöiden perusturvallisuus ja yhteiskunnan kyky toimia nojaa vahvasti taloudellisesti kestävään ja kannustavaan ilmapiiriin.  Työnteon ja yrittämisen pitää olla kannustavaa ja palkitsevaa. Verotuksen ja erilaisten työhön liittyvien kulujen kokonaisuutta pitää rakentaa kannustavampaan suuntaan. Nykyinen syrjäyttävä ja köyhyyttä sekä osattomuutta lisäävä sosiaaliturvajärjestelmä kaipaa kipeästi ja välttämättömästi remonttia. Kokonaisturvallisuus rakentuu yksilöiden tunteesta, että sairastumisen ja ikääntyminen eivät sysää ihmisiä yhteiskunnan ulkopuolelle. Vahvat omat reserviin perustuvat puolustusvoimat, paikallisen poliisin resurssit ja rajatuvallisuus rakentavat yhteiskunnan toiminnalle ennustettavuutta ja turvaa. Meidän pitää luottaa enemmän ihmisiin ja antaa heille enemmän vastuuta. Yhteiskunnan sääntelyä pitää monin osin purkaa. Yhteistyön pitää olla ennakoivaa. Opposition ja hallituspuolueiden yhteistyötä on rakennettava. Kansalaiset ovat kyllästyneitä vastakkainasetteluun ja epäasialliseen kielenkäyttöön valtakunnan päätöksenteossa.    

Globaalit megatrendit kuten ympäristön ja ilmaston kestokyvyn parempi huomioiminen, ikääntyminen, ihmisten uudenlaisten tavat ottaa osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ovat jokaisen päätöksentekijän työn selkänoja. Näitä näkökulmia tulee pitää mielessä kaikessa päätöksenteossa.     

Mitä ajattelen päätöksenteosta?

Uskon yhteistyöhön, avoimuuteen, virheiden tunnistamiseen ja tunnustamiseen, suunnitelmalliseen tekemiseen ja asioista päättämiseen. Päätöksiä pitää uskaltaa tehdä ja niistä pitää ottaa niistä myös vastuu. Demokraattisen enemmistön tekemiin päätöksiin on tärkeää sitoutua. Poliittisena toimijana olen oppinut pitkäjänteisen vaikuttamistyön merkityksen. Asiat, joita en osaa, opettelen. Arvostan päätöksentekokykyä. Yrittäjänä, työssä urheilujärjestöissä sekä sotilaana olen oppinut, että on parempi tehdä päätöksiä, kuin olla päättämättä. Päätöksiä voidaan korjata, mutta päättämättömyys johtaa pysähtyneisyyteen ja tehottomuuteen. 

CV

Tänään

  • Toimitusjohtaja, yritysneuvoja Hämeen Uusyrityskeskus ry
  • Hallituksen puheenjohtaja kahdessa perheyrityksessä
  • Janakkalan kunnanvaltuuston puheenjohtaja
  • Maakuntahallituksen jäsen
  • Hyvinvointialueen valtuuston jäsen
  • Hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
  • Janakkalan Jana ry:n puheenjohtaja
  • Vapaussodan Hämeenmaan perinneyhdistyksen hallituksen jäsen

Työkokemus

Valmentaja, 1987 – 2018  
Järjestöt, puolustusvoimat, yritykset, kaupunki
– lapset ja nuoret, varusmiehet, urheilijat, työnhakijat, vapaaehtoiset 
Kehittäjä, 1998 – 2018

Järjestöt, sarjayrittäjä, kehittämisyhtiö 
– toimintojen käynnistäjä, verkostojen luoja, sparraaja 
Hanke- ja projektiammattilainen, 2009-2014
Järjestöt
– ESR-projektipäällikkö, pääsihteeri (Kalevan Kisat 2014) 
Päällikkö ja johto tehtäviä, 2000-2016
Yhdistykset, yritykset, projektit 

Työpaikkoja
Panssariprikaati
Uudenmaan Yleisurheilu ry
Janakkalan Jana ry
Suomen Urheiluliitto ry
Pohjois-Savon Liikunta ry
Kalevan kisat 2014
Kaunis Liike Oy (osakas, neuvonantaja)
Hämeenlinnan kaupunki
Linnan Kehitys Oy
Hämeen Uusyrityskeskus ry 

Koulutus

Ylioppilas
Opistoupseerin virkatutkinto
Erikoisammattitutkinnot, (johtaminen, valmennus, urheilumarkkinointi) 

Luottamustehtäviä 1989-2022

Yhdistyksissä 
Hämeen Kok. Nuorten vpj
Janakkalan Kok. Nuoret pj
PSY pj
Kuopion Reipas pj
Janakkalan Kok. vpj. SUL
SUL,valtuuston vpj
SUL, hallituksen jäsen
SUL, seurapalvelu valiokunnan pj 
Luotsi säätiö rs, hallituksen pl

Kunnassa

Valtuutettu
lautakunnan pj
valtuuston 3. vpj

Muita

Vanajaveden opiston hall.jäs.

Tavastian valtuusto

Tavastian yhtymäkok vpj

KHSHP valtuusto

Elsa ja Pauli kodit hallituksen jäsen