Marko Ahtiainen | eduskuntavaaliehdokas, Hämeen rakentaja – turvallisuuden puolustaja
 
cv.jpg

 Tekevälle töitä

Miksi haluan edustamaan sinua?

Eduskuntavaaliehdokkuuteni taustalla on kannustus jota olen saanut monella eri taholla toimivilta ihmisiltä. Ehdokkuuteen kannustavat henkilöt korostivat monipuolista osaamistani, näyttöjäni vaikuttajana, kykyäni innostaa kanssaihmisiä ja intohimoista suhtautumista tehtäviin, joita olen saanut hoitaakseni. Henkilökohtaisesti koen edustavani enemmistön tahtoa nostaa yritteliäs työnteko, yrittäminen ja aktiivinen eteenpäin pyrkiminen Suomen tärkeimmäksi menestystekijäksi. Kokemukseni, luottamustehtävät, koulutukseni ja monipuolinen työurani antavat erinomaiset eväät kansanedustajan tehtävään.          

Mistä tulen, kuka olen?

Työskentely ihmisten parissa puolustusvoimien palveluksessa, liikuntajärjestöissä sekä yrityselämässä antavat erinomaisen pohjan toimia hämäläisten edustajana. Yrittäjänä olen kokenut vaikeuksia ja toisaalta onnistumia. Työni ovat aina sisältäneet kehittämiseen ja muutokseen liittyviä tehtäviä. Olen saanut työskennellä johtamiseen, markkinointiin ja valmennukseen nojaavan koulutustaustani siivittämänä. Tehtävissäni olen saanut toimia monenlaisten ihmisten parissa. Henkilöt, jotka ovat olleet hankalassa elämän tilanteessa sekä he, joilla menee hyvin, ovat olleet arkipäivässäni läsnä niin työelämässä kuin harrastuksissakin. Olen tullut tunnetuksi avoimuuden ja erilaisten ajatusten puolestapuhujana. Suurin oppini on, että parhaat organisaatiot haastavat omaa toimintaansa kuuntelemalla hyvinkin kriittisiä puheenvuoroja.   

Olen perheen isä. Uusioperheeseeni kuuluvat tyttäreni, vaimoni sekä hänen kaksi lastaan. Toimin Hämeenlinnan kaupungin omistaman kehittämisyhtiön yritys- ja yhteysmanagerina. Lisäksi olen perheyrityksemme osakas ja neuvonantaja. Toimin Janakkalan kunnanvaltuuston yhtenä varapuheenjohtajana, Elsa ja Pauli kodit Oy:n hallituksen jäsenenä, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin valtuustossa sekä koulutuskuntayhtymä Tavastian yhtymäkokouksen varapuheenjohtajana. Sotilastaustani on opistoupseeri (evp.) ja reservin yliluutnantti.     

Minkälaisen asioita aion kansanedustajan edistää?

Kansalaistemme hyvinvointi nojaa vahvasti työntekoon ja yritteliäisyyteen kannustavaan ilmapiiriin. Verotuksen tulee kannustaa työntekoa ja yrittämistä. Palvelujen mm. päivähoidon, koulunkäynnin ja opiskelun pitää tukea aktiivista eteenpäin pyrkivää toimeliaisuutta. Yrityksen perustamisen täytyy olla helppoa. Yrityksiltä perittävän arvonlisäveron alarajan selkeä nosto parantaa aloittavan yrittäjän ja itsensä työllistäjän mahdollisuuksia toimeentuloon. Työnteko ja yrittäminen mahdollistavat hyvinvointiyhteiskunnan ylläpidon.  Kaikki toimet, jotka lisäävät työnteon ja yrittämisen edellytyksiä ovat maallemme hyväksi. Perheiden arjen, lasten- ja nuorten hyvinvoinnin sekä ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden kehittäminen parantavat meidän kykyä tulla toimeen arjessa ja menestyä kansainvälisessä kilpailussa. Tämän kaiken olen kokenut monipuolissa työtehtävissäni pitkään vailla töitä olleiden parissa kuin yrityselämässäkin. Uskon ihmisiin, heidän kykyynsä kehittyä ja tavoitella parempaa tulevaisuutta.      

Mitä ajattelen päätöksenteosta?

Uskon yhteistyöhön, avoimuuteen, virheiden tunnistamiseen ja tunnustamiseen, suunnitelmalliseen tekemiseen ja asioista päättämiseen. Päätöksiä pitää uskaltaa tehdä ja niistä pitää ottaa niistä myös vastuu. Demokraattisen enemmistön tekemiin päätöksiin on tärkeää sitoutua. Poliittisena toimijana olen oppinut pitkäjänteisen vaikuttamistyön merkityksen. Asiat joita en osaa, opettelen. Arvostan päätöksentekokykyä. Yrittäjänä, työssä urheilujärjestöissä sekä sotilaana olen oppinut, että on parempi tehdä päätöksiä, kuin olla päättämättä. Päätöksiä voidaan korjata, mutta päättämättömyys johtaa pysähtyneisyyteen ja tehottomuuteen.  

 

 
 
välikuva.jpg

CV

 

 

Työkokemus

Valmentaja, 1987 - 2018  
Järjestöt, puolustusvoimat, yritykset, kaupunki
- lapset ja nuoret, varusmiehet, urheilijat, työnhakijat, vapaaehtoiset 
Kehittäjä, 1998 - 2018

Järjestöt, sarjayrittäjä, kehittämisyhtiö 
- toimintojen käynnistäjä, verkostojen luoja, sparraaja 
Hanke- ja projektiammattilainen, 2009-2014
Järjestöt
- ESR-projektipäällikkö, pääsihteeri (Kalevan Kisat 2014) 
Päällikkö ja johto tehtäviä, 2000-2016
Yhdistykset, yritykset, projektit 

Työpaikkoja
Panssariprikaati
Uudenmaan Yleisurheilu ry
Janakkalan Jana ry
Suomen Urheiluliitto ry
Pohjois-Savon Liikunta ry
Kalevan kisat 2014
Urheilumarkkinointi yritys (perustaja, tj)
Kaunis Liike Oy (osakas, neuvonantaja)
Hämeenlinnan kaupunki
Linnan Kehitys Oy 

Koulutus 

Ylioppilas
Opistoupseerin virkatutkinto
Erikoisammattitutkinnot, (johtaminen, valmennus, urheilumarkkinointi) 

Luottamustehtäviä 1989-2018 

Yhdistyksissä 
Hämeen Kok. Nuorten vpj
Janakkalan Kok. Nuoret pj
PSY pj
Kuopion Reipas pj
Janakkalan Kok. vpj. SUL
SUL,valtuuston vpj
SUL, hallituksen jäsen
SUL, seurapalvelu valiokunnan pj 

Kunnassa

Valtuutettu
lautakunnan pj
valtuuston 3. vpj

Muita

Vanajaveden opiston hall.jäs.
Tavastian valtuusto
Tavastian yhtymäkok vpj
KHSHP valtuusto

 
 

 
 

Tänään

  • Yritys- ja yhteysmanageri (Linnan Kehitys Oy),

  • Neuvonantaja, osakas Kaunis Liike Oy

  • Janakkalan valtuuston 3. vpj,

  • KHSHP:n valtuuston jäsen

  • Koulutuskuntayhtymä Tavastian yhtymäkokouksen vpj

  • Janakkalan Kokoomuksen vpj

  • Taloyhtiön hallituksen pj,

  • Elsa ja Pauli Kodit Oy, hallituksen jäsen

 

Harrastukset
Maanpuolustus
Kuntoliikunta
Lukeminen
Mökkeily

Muuta
Reservin yliluutnantti