Eduskuntavaalit 2023 – Marko Ahtiainen

Sinulle

Rohkeasti Oikealla

Haluatko sinä turvata rakkaan isänmaamme tulevaisuutta? Olen valmis ottamaan vastuuta yhteisistä asioista ja tulevaisuudestamme. Olen perheen isä ja aviomies, toimitusjohtaja, yritysneuvoja, yrittäjä ja hallitusammattilainen. Toimin Janakkalan kunnanvaltuuston puheenjohtajana, maakuntahallituksen jäsenenä sekä hyvinvointialueen valtuutettuna ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajana. Taustaltani olen evp. sotilas ja reservin kapteeni. Kannatan taloudellista toimeliaisuutta, yksilön vapautta ja vastuuta. Uskon kannustavaan Suomeen, jossa työnteko ja yrittäminen ovat nykyistä kannattavampia.

Keskeisiä teemojani, joita pidän kannaltasi tärkeinä:

  • Työnteon ja yrittämisen kannattavuus
  • Vahvaan omaan reserviin, ammattitaitoiseen ja riittävään kantahenkilökuntaan sekä sotilaalliseen liittoutumiseen perustuva ulkoinen turvallisuusratkaisu
  • Kannustavuuteen perustuva yhteiskunta, jossa luotetaan ihmisiin ja heidän kykyynsä kantaa vastuuta lähimmäisistä
  • Sisäisestä turvallisuudesta ennalta huolehtiminen, riittävät poliisin ja pelastustoimen resurssit
  • Ydinvoima ja sen rinnalla uusituvat energiamuodot takaavat ekologisen kestävyyden ja energian saannin  

Löydät minut:

Voit olla minuun yhteydessä:

Marko Ahtiainen
p. 050 301 9009
marko.ahtiainen@janakkala.fi

#rohkeastioikealla #ahtiainen2023